Oppilaat käyttävät kannettavia tietokoneita oppitunnilla peruskoulun ala-asteella. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Sture Fjäder: Osaaminen on Suomen perusta

Osaamisen kehittäminen on Suomelle kohtalonkysymys.

Kansakunnan osaamisen rakentuminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Osaamiseen perustuvan yhteiskunnan rakentaminen edellyttää, että jokainen saa osaamiselleen vahvan perustan – varhaiskasvatuksesta alkaen. Panostuksilla varhaisvuosien kasvatukseen ja koulutukseen on iso merkitys henkilön tulevaisuudelle.

Iso joukko nuoria jää kuitenkin ilman toisen asteen tutkintoa. Perusasteen koulutuksen varassa olevia 20–29-vuotiaita nuoria oli noin 112 000 vuonna 2017. Saman ikäluokan enintään perusasteen suorittaneista työvoiman ulkopuolella oli 46 prosenttia. Tämä on aivan liian suuri määrä ja samalla se on yksi esimerkki siitä, että meiltä puuttuu ratkaisu osaamistalouttamme murentaviin ongelmakohtiin.

Perusasteen koulutuksen varassa oleville soveltuvat työt ovat vähentyneet jyrkästi viime vuosikymmeninä. Perusasteen koulutuksen varassa olevien työllisyysaste oli 41 prosenttia, keskiasteen tutkinnon suorittaneiden 71 prosenttia ja korkeakoulutettujen työllisyysaste on 83 prosenttia (lähde: Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus).

Perusasteen varassa olevien työntekijöiden työllisyysaste on 1990-luvun laman jälkeen laskenut noin 20 prosenttiyksikköä (lähde: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto). Kehitys näyttää jatkuvan tähän suuntaan ja tästä syystä meidän on nopeasti haettava uusia ratkaisuja kyseisen ryhmän työllistämiseksi. Näyttää siltä, että tarvitsemme myös uudistuksia nykyrakenteisiin.

Osaaminen ja koulutus osaksi kevään poliittista keskustelua

Ensi kevään eduskuntavaaleissa osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen pitää olla yksi pääteema. Suomen menestys on aina pohjautunut koulutukseen, osaamiseen ja työn tekemiseen.

Minun mielestäni meidän pitää siirtyä työmarkkinoilla toimintatapaan, jossa työntekijöiden osaamista arvioidaan ja päivitetään järjestelmällisesti. Tällä olisi valtava merkitys työllistyvyyden parantamisessa, joka on edelleen tärkein tavoite seuraavinakin vuosina.

Työllisyyden hoidon pitää perustua entistä enemmän työttömyyttä ennaltaehkäiseviin keinoihin kuin olemassa olevien ongelmien korjaamiseen. Työuran aikainen uudelleenkouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen ovat toimenpiteitä, joihin meidän pitää panostaa huomattavasti enemmän kuin nykyisin. On tärkeää, että syntyy ilmapiiri, jossa työntekijät haluavat päivittää osaamistaan ja näkevät sen tuovan heille hyötyä.

Akavan tavoitteena on, että Suomeen syntyy lisää korkeaan osaamiseen perustuvaa työtä, jonka lisäarvo on korkea, palkka hyvä ja josta kertyy paljon verotuloja.

Seuraavassa hallitusohjelmassa on oltava selkeät kirjaukset osaamisesta Suomen tulevaisuuden menestyksen takaajana.

Sture Fjäder

Sture Fjäder

Sture Fjäder on Akavan puheenjohtaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt