"Osa-asunnon normi rankaisisi niitä, jotka ovat valinneet edullisimman asumismuodon, eli kimppa-asumisen tai tehokkaan pienasunnon." LEHTIKUVA/AKU HÄYRYNEN

”Osa-asunnon normi ei toteuttaisi sille asetettuja säästöjä”

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry vastustaa niin sanotun osa-asunnon normin palauttamista yleiseen asumistukeen.

SOA:n mukaan osa-asunnon normi ei toteuttaisi sille asetettuja säästöjä, vaan ainoastaan vähentäisi edullisen yhteisasumisen suosiota. Tavoitellut säästöt ovat marginaalisia suhteessa niistä aiheutuvaan haittaan ja niiden toteutuminen on epätodennäköistä.

Hallituksen suunnitelma palauttaa osa-asunnon normi sai osakseen laajaa vastustusta lausuntokierroksella. SOA ry:n lisäksi esitystä vastustivat muun muassa asukkaiden, vuokranantajien ja kuntien edustajat.

Myös ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö esittävät lausunnoissaan huolen, että osa-asunnon normi voisi vähentää kimppa-asumisen suosiota ja siten lisätä entisestään pienten asuntojen kysyntää.

– Osa-asunnon normi voi jopa nostaa asumistukikustannuksia, sillä se ohjaa muuttamaan edullisista asunnoista kalliimpiin. Tavoiteltu neljän miljoonan säästö on alle puoli prosenttia yleisen asumistuen kustannuksista, ja säästötavoite tuskin edes toteutuisi, arvioi Suomen opiskelija-asuntojen asiamies Lauri Lehtoruusu.

Hallitus sopi budjettiriihessä, että asumistuen enimmäisasumismenot sidotaan elinkustannusindeksiin vuokraindeksin sijaan, ja että asumistukeen otetaan käyttöön osa-asunnon normi.

Osa-asunnon normi tarkoittaisi, että alle 20 neliömetrin asunnossa tai jaetussa asunnossa asuvalle hyväksyttäisiin yleiseen asumistukeen 20 prosenttia muita pienemmät asumismenot. Esimerkiksi kimppa-asuja voisi saada tukea enintään 249,60 euroa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kaupungeissa, kun taas yksiössä yksin asuvalle tukea on tarjolla 312 euroon saakka.

– Osa-asunnon normi rankaisisi niitä, jotka ovat valinneet edullisimman asumismuodon, eli kimppa-asumisen tai tehokkaan pienasunnon. Tuki leikkautuisi jopa osalta edullisten opiskelijasolujen asukkailta. Onko tässä tarkoitus vähentää yhteisöllistä asumista entisestään, Lehtoruusu kysyy.

Yleiseen asumistukeen esitetyt muutokset liittyvät valtion vuoden 2018 talousarvioon. Luonnos hallituksen lakiesitykseksi oli lausuntokierroksella 20.9.-11.10. Muutoksen olisi määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta lukien.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt