Oriolan ongelmat jatkuvat. (Lehtikuva/Mikko Stig)

Oriolan lääketoimituksissa yhä ongelmia

Oriola Finlandin lääketoimitukset eivät ole vielä normalisoituneet vaan prosessin sujuvuudessa on yhä ongelmia.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sanoo tekevänsä tiiviisti yhteistyötä sekä Oriolan että apteekkien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi.

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi Fimea on sopinut Oriolan ja Suomen Apteekkariliiton kanssa toimenpiteistä, joilla varmistutaan, että kaikki kiireelliset lääketoimitukset saadaan asiakkaille.

Oriola on luvannut hoitaa kiireelliset lääketilaukset erityisjärjestelyin apteekeille ja muille asiakkailleen sekä keskittää lisää resursseja asiakaspalveluun. Fimea edellyttää edelleen Oriolaa keskittämään voimavaransa lääkejakelun toimivuuden varmistamiseen.

Fimea on myös kartoittanut apteekkien tilannetta. Viime viikon tilauksista valtaosa on saatu apteekkeihin, mutta toimitusten sisällöissä ja lähetyslistoissa on edelleen puutteita. Ongelmatilanteissa suurin osa asiakkaista on kuitenkin saanut puuttuneen lääkkeen joko toisesta apteekista tai lääke on vaihdettu korvaavaan valmisteeseen.

Fimea jatkaa tilanteen valvontaa ja asian selvittämistä.

Kommentit