Sivistystyönantajien mielestä lukio- ja ammatillisen koulutuksen rahoitusvaje on korjattava ennen oppivelvollisuuden laajentamista. LEHTIKUVA / TIMO HARTIKAINEN

”Oppivelvollisuuden laajennus uhkaa johtaa koulutusleikkauksiin”

Sivistystyönantajat esittää, että uudistuksen toimeenpanoa lykätään vuodella.

Sivistystyönantajat ry:n mielestä oppivelvollisuuden laajennus Sanna Marinin (sd.) hallituksen ehdottamassa muodossa uhkaa johtaa koulutusleikkauksiin sekä heikentää koulutuksen saavutettavuutta.

– Esitämme, että uudistuksen toimeenpanoa lykätään vuodella, jotta koulutuksen järjestäjillä on riittävästi aika varautua uudistukseen, Sivistystyönantajien johtaja Laura Rissanen sanoo tiedotteessa.

Hallitusohjelman mukaisesti kaikille koulutuksen järjestäjille on luvattu korvata täysimääräisesti uudistuksesta aiheutuvat kustannukset. Nyt näyttää siltä, että lupaus ei toteudu.

– Uudistuksen hintalappu on karkeasti alimitoitettu, oppimateriaaleihin ei ole varattu riittävästi rahoitusta. Opiskelijamäärien lisäykseen ei myöskään ole osoitettu lisärahaa. Arviomme mukaan lisäresurssin tarve siltä osin on noin 50 miljoonaa euroa/vuosi, Rissanen kertoo.

Rahoitusvaje korjattava ensin

Sivistystyönantajat on huolissaan perusopetuksen rahoituksesta sekä toiselle asteelle aiemmin tehdyistä leikkauksista. Sivistystyönantajien mielestä ennen uusien velvoitteiden säätämistä on korjattava lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoitusvaje sekä vahvistettava perusopetuksen rahoitusta pysyvästi.

– On todellinen vaara, että aliresursoituna oppivelvollisuuden laajennus johtaa uusiin leikkauksiin opetuksesta, Rissanen toteaa.

Sivistystyönantajien mielestä perusopetuksen vahvistaminen on paras keino varmistaa, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. Sivistystyönantajat esittää myös, että yksityisten koulutuksen järjestäjien kotikuntakorvaus nostetaan uudistuksen yhteydessä 100 prosenttiin.

Sivistystyönantajat korostaa, että aliresursoituna oppivelvollisuusuudistusta ei pidä tehdä. Muutoin opetuksen järjestäjät joutuvat hakemaan säästöjä muualta ja uudistuksen myötä opetusryhmien koot nousevat, opiskelijoiden valinnan mahdollisuudet kapenevat ja henkilökohtaisen tuen määrä laskee. Tämä ei ole Sivistystyönantajien mukaan uudistuksen tavoitteiden hengen mukaista.

Sivistystyönantajat on antanut oppivelvollisuuslaista lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle tänään torstaina.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt