”Oppimateriaalin valinta kuuluu opettajalle, ei valtiolle!”

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa osana hallituksen rakennepaketin normienpurkutalkoita, että oppimateriaalit hankitaan keskitetysti valtion toimesta peruskouluihin ja lukioihin.

– Ehdotus on täysin vastoin opettajien ammattitaidon arvostusta. Pakotettu ja keskitetty materiaalihankinta romuttaisi laadukkaan opetuksen peruskouluissa ja lukioissa, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, Raija Vahasalo (kok.) ja kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok.).

Heidän mielestään opetusmateriaalin valinta ei kuulu valtiolle, vaan opettajille, niille asiantuntijoille, jotka ovat vastuussa opetuksesta päivittäin kouluissamme.

– Opettajat ovat korkeakoulutettuja ja toimivat itsenäisesti. Se on ammatin vahvuus ja vetovoimatekijä, kansanedustajat linjaavat.

– Luotamme opettajien kykyyn valita itse tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat opetusmateriaalit. Näiden hankintojen keskittäminen valtiolle olisi kestämätön ratkaisu suomalaisessa sivistysyhteiskunnassa ja loukkaus asiantuntevaa opetushenkilökuntaamme kohtaan, Vahasalo ja Sarkomaa muistuttavat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdotti maanantaina, kuinka ”Hankintojen tehostamiseksi keskeiset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimateriaalit siirretään keskitetysti kilpailutuksen perusteella hankittaviksi ja valtion rahoitettaviksi. Keskitetty hankinta toteutetaan siten, että yleissivistävässä koulutuksessa kaikki oppimateriaalit ovat saatavissa digitaalisessa muodossa uusien opetussuunnitelmien perusteiden tullessa voimaan”.

Ehdotus sisältyy valtiovarainministeriölle annettuun toimintaohjelmaan, jolla kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään.

– Meidän tulee karsia kuntien toimintoja ja kustannuksia, mutta sitä ei voi tehdä sillä hinnalla, että opettajien ammatillinen vapaus rapautuu. Tämä on vastoin opettajuuden ideaa! Opettajille tulee taata täysi oikeus opetusmateriaalien ja -metodien valintaan, Vahasalo ja Sarkomaa vaativat.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt