OP-ryhmän liikemerkki. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

OP:n bonusohjelma ei viranomaisten mukaan rajoita kilpailua

If teki virastolle toimenpidepyynnön, jonka mukaan OP Osuuskunta olisi käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei  ole löytänyt selvityksissään näyttöä sille, että OP:n bonusohjelma rajoittaisi vahinkovakuutusmarkkinoiden kilpailua merkittävästi kuluttajien vahingoksi. Bonusten verokohtelua olisi kuitenkin viraston mukaan syytä muuttaa kilpailuneutraaliksi.

Vakuutusyhtiö If teki KKV:lle vuonna 2015 toimenpidepyynnön, jonka mukaan OP Osuuskunta on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa, kun se on sitonut OP-bonusohjelman kautta toisiinsa OP Ryhmän tarjoamat vahinkovakuutuspalvelut sekä yksittäisten osuuspankkien tarjoamat vähittäispankkipalvelut.

OP myöntää omistaja-asiakkailleen 0,25 prosenttia bonusta pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutusasioinnin kokonaismäärästä. Esimerkiksi 200 000 euron asuntolainasta kertyy vuodessa 500 euroa bonusta, jolla voi kattaa OP Ryhmässä muun muassa pankin palvelumaksuja ja vakuutusmaksuja.

Ifin esitti toimenpidepyynnössään, että OP:n tarjoamien vahinkovakuutusten tosiasiallinen hinta alittaa bonusohjelman vuoksi niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. KKV:n selvitettävänä oli myös kysymys siitä, vähentääkö OP:n bonusjärjestelmä merkittävästi kilpailua vahinkovakuutusmarkkinoilla kuluttajien vahingoksi.

KKV:n selvityksten mukaan kilpailijoilta poissulkeutuva osuus on noin 1-5 prosenttia koko vahinkovakuutusmarkkinasta sekä asiakkaiden määrän että maksutulon perusteella laskettuna. Viraston kokonaisarvion mukaan asiassa ole saatu näyttöä OP-bonusohjelman merkittävästi kilpailua rajoittavista vaikutuksista vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Virasto toteaa kuitenkin, että vahinkovakuutuspalvelujen sisällön ja hintojen vertailu on kuluttajille vaikeaa ja OP:n bonusohjelma vaikeuttaa vakuutustuotteiden hintavertailua entisestään. Myös asuntolainojen keskinäinen vertailu on haastavaa, koska kuluttajien on vertailtava pankkien tarjoamien marginaalien lisäksi OP-bonusten vaikutusta lainan kokonaishintaan.

Vuonna 2011 bonusjärjestelmän verovapauden edellytykseksi asetettiin, ettei bonuksia voinut enää nostaa rahana. KKV:n mielestä verotussäännöksiä olisi syytä muuttaa kilpailuneutraaliksi niin, että bonusjärjestelmän verokohteluun ei enää vaikuttaisi asiakkaan mahdollisuus nostaa bonukset rahana. Vaihtoehtoisesti on viraston mukaan syytä harkita, onko vakuutusmaksuja ylipäätään syytä rinnastaa palvelumaksuihin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt