”Opetusministeriö yrittää sotkea lukio- ja ammattikoulutusta”

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon mielestä toisen asteen ammatillista koulutusta kehitetään väärään suuntaan.

– OKM (opetus- ja kulttuuriministeriö) puuhastelee sen parissa, että kaikki aika menee siihen, että se yrittää sotkea lukio ja ammatillista koulutusta keskenään kaikin mahdollisin tavoin, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo sanoo Verkkouutisille.

– Se ei auta ketään, ei lukiolaisia eikä ammatillisia opiskelijoita. Olen kovasti huolissani kehityksestä toiselle asteella.

Vahasalon mielestä toisen asteen ammatillista koulutusta kehitetään nyt ihan väärään suuntaan.

– Nyt he haluavat tuoda vielä enemmän yleissivistävää teoriaa ammatilliseen koulutukseen, vaikka usein on niin, että teoreettisuuden takia useat keskeyttävät.

Vain vähän yli 60 prosenttia opiskelijoista valmistuu tavoiteajassa ammatillisesta koulutuksesta.

Vahasalon mielestä ammatillista koulutusta pitäisi kehittää työelämälähtöiseksi ja painottaa harjoittelua työssä. Hänen mukaansa sitä haluavat sekä opiskelijat että työelämä.

– Jos tulee vielä enemmän teoriaa, missä ne kädentaidot on ja missä ammattiosaaminen ja ammattiylpeys on.

Vahasalonkin mielestä teoriaa tarvitaan, mutta se ei saa olla painopisteenä ammatillisessa koulutuksessa.

Nuorisokoulu Ruotsin malliin

– Minä näen, että tässä haetaan nyt nuorisokoulumallia meille Ruotsin mallin mukaan, vaikka kielletäänkin se.

Helsingin Sanomien mukaan ammatillinen tutkinto jaetaan entistä selvemmin osiin, joihin kuuluvat ammatilliset, yhteiset ja vapaasti valittavat opinnot. Vahasalon mielestä tutkinnon jakaminen osioihin tarkoittaa sitä, että osiot voidaan lukea hyväksi myös lukion puolella.

– Silloin halutaan käytännössä sotkea lukio- ja ammatillista koulutusta enemmän keskenään.

Hänen mielestään toisen asteen ammattikoulutuksen kehitys pitäisi tehdä niin, että ammatillinen oppilaitos olisi työelämälähtöistä ja lukio yleissivistävää koulutusta. Lisäksi tehtäisiin järjestelmällistä yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa.

– Nyt halutaan hämärryttää näitä kahta, kun päinvastoin pitäisi kirkastaa näitä rooleja ja kehittää niitä omina koulutusmuotoinaan ja omista lähtökohdistaan.

Helsingin Sanomissa Opetushallituksen pääjohtajan Aulis Pitkälän kerrotaan kannattavan myös ammattilukiota. Vahasalon mielestä ammattilukio on sama kuin nuorisokoulu. Molemmissa halutaan ”sotkea” kursseja ammatillisesta ja yleissivistävästä koulutuksesta.

Vahasalo muistuttaa, että hallitusohjelmassa lukee, että tutkinnot ja oppisisällöt ja nimikkeet säilyvät erillään.

– Ja nyt koko ajan pienin askelin murennetaan näitä periaatteita, mutta suunta on selvä.

Esitykset sisältyvät ammatillista koulutusta muuttavaan lakiluonnokseen, joka on juuri ollut lausuntokierroksella. Mikäli lakiuudistuksesta saavutetaan poliittinen yksimielisyys, se etenee eduskuntaan marraskuussa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt