Sanni Grahn-Laasonen. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Opetusministeri: Vanhuspalvelut uudistetaan kokonaisuutena

Sanni Grahn-Laasosen mukaan jokaisen on voitava luottaa turvalliseen vanhuuteen ja laiminlyöntien on loputtava.

Hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä on käynnistänyt vanhuspalvelujen lainsäädännön kokonaisuudistuksen.

Ministerityöryhmän jäsen, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) pitää välttämättömänä nyt käynnistyvää työtä, joka käsittää koko vanhuspalvelujen kokonaisuuden ja tähtää konkreettisiin esityksiin vuoden 2019 loppuun mennessä. Hänen mukaansa vanhusten kotihoito, omaishoito ja palveluasuminen uudistetaan kokonaisuutena.

– Jokaisen on voitava luottaa siihen, että vanhuus on turvallinen ja ihmisestä pidetään huolta, kun oma tai läheisen terveydentila heikkenee. Tätä luottamusta murentavat laiminlyönnit on saatava loppumaan. Se edellyttää koko vanhuspalvelujen kokonaisuuden läpikäymistä ja vanhuspalvelulain uudistamista vastuullisesti – tietoon pohjautuen ja asiantuntijoiden huolellisella työllä, opetusministeri toteaa tiedotteessa.

Grahn-Laasonen pitää hyvänä, että nyt käynnistyvässä valmistelussa tunnistetaan, että jokaisen ikäihmisen tilanne on erilainen.

Vuodepotilas tarvitsee enemmän apua kuin asukas, joka pystyy liikkumaan itsenäisemmin turvallisesti. Siksi vanhuspalvelujen henkilökunnan määrän pitää hänen mukaansa vaihdella sen mukaan, mikä on kulloinkin tarpeen riittävän hoidon ja hoivan turvaamiseksi.

– Pohdinnassa on otettava huomioon myös koulutusmäärät ja henkilöstön riittävyys, sillä vanhustemme on oltava aina osaavissa ja luotettavissa käsissä, Grahn-Laasonen sanoo.

Omais- ja kotihoito

Hallituksen päätöksen mukaisesti vanhusten hoitoa aletaan tarkastella kokonaisuutena: omaishoito (46 000 omaishoitajaa), kotihoito ja asumispalvelut (52 000 ikäihmistä) sekä ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut (41 000 asukasta). Palvelujen on oltava aina myös kuntouttavia.

– Suurin osa ikäihmisistä asuu kotonaan yksin tai puolisonsa kanssa. Heitä ei saa unohtaa. Siksi on tärkeää, että vanhuspalvelujen uudistamisessa otetaan huomioon kaikki palvelujen muodot. Nyt keskustelua on käyty vain ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömääristä, Grahn-Laasonen korostaa.

Väärintekijät vastuuseen

Väärinkäytöksiin vanhuspalveluissa puututtaisiin tiukemmilla sanktioilla ja valvonnalla.

– Vanhusten hoidosta on paljastunut laiminlyöntejä, jotka ovat sietämättömiä ja tuomittavia. Siksi vanhuspalvelulakia on arvioitava uudelleen ja sen velvoittavuutta on lisättävä, Grahn-Laasonen toteaa.

– Viranomaisvalvontaan kohdistetaan lisää määrärahoja pikaisesti lisätalousarviolla, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on luvannut. Myös muut lainvalvojat ovat ryhtyneet toimiin väärinkäytöksiin puuttumiseksi ja väärin toimivien saattamiseksi vastuuseen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt