Opetusministeri: Tampereen korkeakoulujen yhdistäminen käyntiin

Tampereen yliopistot ja ammattikorkeakoulu halutaan yhteen. Tutkintojärjestelmiin ei kuitenkaan olla koskemassa.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) vauhdittaa Tampereen korkeakoulujen yhdistämistä, jossa Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyisivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyisi uuden yliopiston omistukseen siten, että ne muodostaisivat yhden yhtenäisesti johdetun korkeakoulun.

– Tampereella tehdään koko Suomen näkökulmasta kiinnostavaa, eteenpäin katsovaa ja rohkeaa uudistusta. Tampere3-hanke on osoitus uudistavasta ja yhteen hiileen puhaltavasta ajattelusta, Grahn-Laasonen sanoo.

Ministeri korostaa, että Tampereen malli perustuu ajatukselle kahdesta rinnakkaisesta toimijasta.

– Yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on omat profiilinsa ja niiden mukaiset erityiset osaamisen alueet. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot säilyvät, eikä tutkintojärjestelmää olla muuttamassa. Tärkeintä on tuottaa yhteiskunnan ja työelämän hyväksi koulutusta, sivistystä ja osaamista, toteaa Grahn-Laasonen.

Opetusministerin mukaan korkeakoulurakenteiden uudistamisen on oltava aiempaa kunnianhimoisempaa.

– Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on hallituksen keskeinen tavoite osaamisen ja koulutuksen laadun nostamiseksi ja toimintatapojen uudistamiseksi. Vastaavaa rakenteellista kehittämistä Tampereen lisäksi on menossa muissakin kaupungeissa. Odotamme myös niiltä erittäin paljon, jatkaa Grahn-Laasonen.

Tampereella toteutettava hanke mahdollistaisi opiskelijoille esimerkiksi nykyistä laajemmat vapaavalintaiset opinnot. Kaikkiin tutkintoihin sisältyisivät vahvat työelämävalmiudet ja tukipalveluita yhdistettäisiin. Lisäksi opiskeluajat tulisivat ministerin mukaan lyhentymään.

Esimerkiksi Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg totesi Twitterissä uskovansa, että Tampereen korkeakoulu-uudistus heijastaa myönteisiä vaikutuksia myös kolmea korkeakouluyksikköä pienemmälle poliisiammattikorkeakoululle.

Kommentit