Opetusministeri ehdottaa yliopistosäästöjen perumista – erityisavustaja tarkentaa lukuja

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun (sd.) erityisavustaja Esa Suominen kertoo blogissaan, että ministeri ehdottaa budjettiehdotuksen yliopistoihin kohdistuvien lisäleikkausten perumista.

Esa Suominen viittaa blogissaan Verkkouutisten uutiseen, jonka mukaan valtiovarainministeri Antti Rinteen budjettiehdotukseen sisältyy 6 miljoonan euron lisäsäästöt yliopistojen rahoitukseen, joista ei ole aiemmin sovittu.

– Valtiovarainministeriön kantaan sisältyy eri hallinnonaloille uudelleenkohdentamissäästöjä, joista yliopistoille ja tieteelle on kohdennettu mainittu 6 miljoonaa euroa. Opetusministeri Kiuru ehdottaa näistä säästöistä luopumista, sillä koulutukseen tehtävät leikkaukset eivät ole parhaita säästökohteita, Suominen kertoo blogissaan.

Yhdessä aiemmin sovittujen säästöpäätösten kanssa yliopistojen rahoitukseen kohdistuvat säästöpäätökset tekevät noin 24 miljoonaa euroa, joista 18 miljoonaa on jo aiemmin päätettyjä säästöjä ja 6 miljoonaa valtiovarainministerin ehdotukseen sisältyviä ”uudelleenkohdennuksia”.

Suominen kuitenkin huomauttaa, että säästöjen lisäksi on tehty määrärahalisäyksiä ja toimia yliopistojen perusrahoituksen vahvistamiseksi.

– Hallitusohjelman mukaisen kertaluonteisen 10 miljoonan euron lisäksi yliopistojen rahoitukseen on tulossa 22,3 miljoonan euron määrärahalisäys täysimääräisen kustannustason huomioon ottamisen perusteella, Suominen kirjoittaa.

Suominen huomauttaa, että kokonaisuudessaan yliopistojen valtiorahoituksen menot ovat valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan 8 miljoonaa euroa suuremmat kuin tänä vuonna.

Lukuun sisältyy kuitenkin kertaluontoinen 10 miljoonan euron lisäys, joka poistuu rahoituksesta seuraavina vuosina. Lisäksi yliopistoindeksin kustannustason nousua kompensoivaa lisäystä vähentävät pysyvät säästöpäätökset.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt