Opettajajärjestöjen mielestä ylioppilastutkintouudistuksen taustalla on halu luoda englanninkielinen koulupolku. LEHTIKUVA / JOHANNA VUONOKARI

Opettajajärjestöt: Englanninkielinen yo-tutkinto ei ole vetovoimatekijä

Suunniteltu englanninkielinen tutkinto ei opettajajärjestöjen mielestä sovellu ulkomailta tuleville.

Joukko opettajajärjestöjä on jättänyt eduskunnan sivistysvaliokunnalle kannanoton hallituksen esitykseen englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta. Järjestöjen mielestä perustelu, jonka mukaan englanninkielinen yo-tutkinto on vetovoimatekijä Suomelle, on kyseenalainen.

− Suunniteltu englanninkielinen tutkinto ei sovellu ulkomailta tuleville, vieraskielisille korkean tason osaajien nuorille, koska se sisältää äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen suomeksi tai ruotsiksi. IB-tutkinto on heille huomattavasti houkuttelevampi vaihtoehto, ja IB-koulutukseen on täysin mahdollista lisätä paikkoja tarvittaessa, järjestöt toteavat kannanotossaan.

Sen ovat allekirjoittaneet ruotsinopettajien järjestö Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Suomen englanninopettajat ry, Suomi toisena kielenä (S2) -opettajat ry, Äidinkielen opettajain liitto ja Oma kieli -yhteisö.

Niiden mielestä ”englanninkielistä ylioppilastutkintoa ollaan perustamassa, jotta voidaan luoda englanninkielinen 12-vuotinen koulupolku täysin suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille”.

− Tällä olisi vakavia vaikutuksia opetuksen laatuun, äidinkielen osaamiseen, kansalliskielten asemaan sekä koulutukselliseen tasa-arvoon. Perustelemalla lakiesitystä pienelle ulkomailta tulevalle joukolle suunnatuksi pyritään välttämään lakiesityksen perustuslaillinen arviointi.

Perustuslaillisia ongelmia

Opettajajärjestöt vaativat, että hallituksen esitys ylioppilastutkintolaista käsiteltäisiin perustuslakivaliokunnassa, koska se ”puuttuu kansalliskielten asemaan lukion opetuskielinä perustuslain vastaisesti”.

Järjestöjen mukaan uudistuksen myötä yhä useampi suomen- ja ruotsinkielinen nuori saisi lukio-opetuksensa englanniksi.

− OKM:n oman selvityksen mukaan kustannustehokas toteutus vaatii riittäviä opiskelijamääriä englanninkielisillä kursseilla, ja siten englanninkielistä linjaa tarjoavissa lukioissa osa lukiokursseista voitaisiin opettaa vain englanniksi myös suomeksi tai ruotsiksi opiskeleville lukiolaisille, järjestöt sanovat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt