Opettaja-blogisti: Nämä kaikki kummallisuudet 12-vuotias joutuu opettelemaan

Luokkahuoneet uusiksi, oppikirjat pois, lisää valinnanvaraa, ehdottaa Maarit Korhonen. Hän sanoo, että peruskoulu on jäänyt pahasti jälkeen maailman kehityksessä.

Turkulainen opettaja Maarit Korhonen sanoo, että peruskoulu on auttamattoman vanhentunut. Hänen mukaansa opetustapa ja opetuksen sisällöt eivät ole kehittyneet maailman mukana.

– Totuus on, että jos et opi nykyisellä preussipohjaisella metodilla, saat huonoja numeroita ja päädyt joko erityisluokille tai pääset peruskoulusta surkealla todistuksella, jolla et pääse opiskelemaan sitä, mistä olisit oikeasti kiinnostunut. Milloin tämä oravanpyörä pysäytetään? Korhonen kysyy.

Korhosen tuore kirja ”Herää, koulu” julkaistaan tänään torstaina. Korhonen kirjoittaa Verkkouutisiin kouluaiheista suosittua blogia.

Hänen mukaansa nykyinen koulujärjestelmä luotiin 1800-luvun lopulla, eikä se ole sen jälkeen olennaisesti kehittynyt. Matematiikka ja kielet ovat edelleen ykkösasemassa, ja niiden jälkeen seuraavat luonnontieto, historia ja lopuksi taideaineet.

– Olisiko aika tarkistaa, mitkä asiat ovat todella tarpeen opiskella ja mitä voisi jättää pois?

Korhosen mielestä kuudesluokkalaisille opetetaan pitkä lista asioita, jotka eivät kuulu 12-vuotiaan yleissivistykseen. Hän käyttää esimerkkinä historian opetussisältöjä, joihin kuuluvat nämä asiat:

– Eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan taitteessa: renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa, maailmankuvan avartuminen tieteessä.

– Suomi Ruotsin valtakunnan osana

– Suomalaisten elämä kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina.

– Suomalaisen kulttuurin muotoutuminen.

– Vapauden aate voittaa alaa.

– Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset.

– Kaupankäynnin kehitys.

– Kulttuurin kehitys.

– Liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys.

– Väestössä tapahtuneet muutokset.

Korhosen mielestä opetus tulisi mieluummin aloittaa oppilaan omasta historiasta, oman perheen historiasta ja oman paikkakunnan historiasta.

Hän sanoo, että osa opettajista käyttää jo opetuksessaan uusia menetelmiä, joissa opettaja ei ole enää samalla tavoin pääosassa kuin perinteisessä opetuksessa. Paljon on kuitenkin tehtävää: Valinnaisuutta on lisättävä, keskustelua lisättävä; yrittäjähenkinen ottaisi yrittäjyyskasvatusta, toinen voisi ottaa puutarhatunteja, kolmas opiskella tietokonepelien ohjelmointia, hän luettelee.

– Luokkahuoneista on päästävä kokonaan eroon. Kirjat pois tai vain pieneksi osaksi tietolähteitä. Tietotekniikka on otettava avuksi, ei itsetarkoitukseksi eikä rankaisun syyksi.

Korhonen sanoo, että joku seisoo kehityksen jarrun päällä, mutta ei tiedä tarkasti, kuka.

Kommentit