Työnhakija astumassa TE-toimistoon. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

OP-ryhmä arvioi työllisyyden kasvun laantuvan

Talouden arvioidaan hidastuneen viime vuoden lopulla ja tälle vuodelle povataan huonoja aikoja.

Suomen talouden piristyminen syksyllä jää OP-ryhmän tammikuisen kuukausikatsauksen mukaan tilapäiseksi.

Talous kasvoi viime vuoden heinä-syyskuussa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta ja 0,7 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. OP-ryhmä arvioi kasvun kuitenkin hidastuneen uudelleen loka-joulukuussa, ja koko vuoden kasvuksi arvioidaan 1,4 prosenttia.

Ryhmä ennustaa talouskasvun hidastuvan tänä vuonna 0,5 prosenttiin, mikä on selvästi alle pidemmän ajan keskiarvon. Arvio ja ennuste ovat OP:n marraskuussa julkaiseman suhdannekatsauksen mukaiset.

Työllisyys kasvoi vielä viime vuonna, ja työllisyysasteen trendi oli marraskuussa 72,6 prosenttia. Tänä vuonna työllisyyden kasvu kuitenkin lähes laantuu OP-ryhmän mukaan. Viime vuoden työttömyysasteeksi ryhmä arvioi 6,5 prosenttia ja ennustaa tälle vuodelle samaa tasoa.

Työttömyysasteen laskua jarruttavat ryhmän mukaan talouskasvun hidastumisesta johtuva kysynnän heikkeneminen sekä rakenteelliset syyt, joiden takia avoimien työpaikkojen määrä pysyy korkeana.

Tavaraviennin veto hiipuu OP:n mukaan tänä vuonna markkinoiden perässä, kun laivatoimitukset ja hintakilpailukyvyn kohoaminen eivät enää kaunista lukuja. Myös investointien kasvun uskotaan jäävän verkkaiseksi, viime vuoden 1,5 prosentin kasvu hidastuu tänä vuonna 0,6 prosenttiin.

Asuntomarkkinoilla kauppamäärien kehitys on kokonaisuutena OP:n mukaan jäänyt viime vuonna aika pieneksi. Hintojen odotetaan nousevan pääkaupunkiseudulla ja vilkkaimmissa kasvukeskuksissa, mutta laskevan syrjäisemmillä seuduilla.

Julkisen talouden tasapaino jää OP-ryhmän mukaan aiempia odotuksia heikommaksi verotulojen arvioitua vaisumman kehityksen takia. Tänä vuonna menojen arvioidaan lisääntyvän poliittisten päätösten takia ja julkisen vajeen uskotaan kasvavan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt