”Onko Suomella varaa kokoomusjohtoisten hallitusten jatkamiseen?”

Keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarisen mukaan suomalaiset eivät ansaitse hallitusta, jonka taival näivettää kuukausi toisensa jälkeen kansakunnan hyvinvointia. Hänen mielestään valtion on omalla riskillään paikattava yritysten vakuuspuutteita silloin, kun on kyse kannattavasta yritystoiminnasta.

Kansanedustaja Mauri Pekkarisen mukaan suomalaiset eivät ansaitse hallitusta, jonka taival näivettää kuukausi toisensa jälkeen kansakunnan hyvinvointia. Pekkarisen mielestä kokoomusjohtoiset hallitukset uskovat enemmän mielikuvien voimaan kuin tekoihin. Hänen mukaansa kysymys kuuluu, onko Suomella varaa kokoomusjohtoisten hallitusten jatkamiseen.

”Suomen talous on nyt supistunut kohta kolme vuotta. Vienti ja teollisuustuotanto ovat laskeneet. Yhtäjaksoisessa kasvussa ovat vain työttömien ja julkisen velan kasvu. Maailmanpankin keväisen tiedotteen mukaan koko maailmassa vain muutaman maan talous on yhtä alavireisessä kunnossa kuin Suomen”, Pekkarinen sanoo tiedotteessaan.

Hallituspuolueita yhdistää Mauri Pekkarisen mielestä vain käsitys yhteiskunnallisen keskittämisen tärkeydestä. ”Ja juuri keskittäminen on myrkkyä niille asioille, joista Suomen uusi nousu voisi tulla, maan eri osissa olevien luonnonvarojen ja osaamisen maksimaaliselle hyödyntämiselle ja pk-yrittäjyyden rohkaisemiselle.”

Pekkarisen mielestä hallituksen olisi ensi töikseen korjattava biotaloutta syrjivät virheensä ja ryhdyttävä todellisiin toimiin uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan teollisuuden ja energiatalouden voimistamiseksi. Hänen mukaansa rohkaisua tarvitaan myös kaivannaisteollisuuden malmien jalostamiseksi pitkälle uusiksi tuotteiksi.

”Luonnonvarojen hyödyntämisen ja tasapainoisen aluekehityksen nimissä hallituksen tulee kohdistaa infrahankkeet tukemaan tasapuolisemmin koko Suomen tarpeita”, hän sanoo.

”Valtion on tällaisessa tilanteessa huolehdittava siitä, mistä markkinavoimat eivät vastuuta kanna. Valtion on otettava omalla riskillään paikattava yritysten vakuuspuutteita silloin, kun kannattavasta yritystoiminnasta on kysymys.”

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt