Kirjoittajan mukaan aito on aina parempi kuin kopio. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kimmo Sasi: Onko kokoomuksella tulevaisuutta?

Kirjoittajan mukaan kokoomus ei ole uskottava, jos se on kevytvihreä tai kevytperussuomalainen.

Suomen puoluekartta on muotoutumassa uudelleen. Vanhat suuret puolueet kuihtuvat. Yliopistokaupunkeihin on tullut taistolaisesta ajattelusta ja liberalismista koottu vihreät ja kokoomuksen oikealle puolelle on syntynyt sitä suurempi konservatiivinen puolue.

Onko kokoomuksella tulevaisuutta?

Itsenäisyyden ajan puoluerakenne on ollut varsin vakaa. Se on karkeasti koostunut työväen puolueesta ja sen vasemmalla olevasta radikaalipuolueesta, maaseudun viljelijäpuolueesta ja koulutetun sivistyneistön puolueesta kokoomuksesta.

Ammattirakenteen muutoksen ja muuttoliikkeen olisi jo pitkään pitänyt aiheuttaa muutoksia puolueiden suosioon. Muutosliikkeen hitauteen on vaikuttanut perheestä peritty puolueuskollisuus. Nyt tämä muutospidäke on häviämässä. Politiikkaa seurataan ajassa.

Keskusta yllätti 2015 nousemalla Suomen suurimmaksi puolueeksi. Puolue on perinteisesti ollut edunvalvontapuolue ja jakopuolue. Kun maatalous on muuttunut yritystoiminnaksi, yritti Sipilä tehdä puolueesta muutoshaluista yrittäjäpuoluetta. Se oli liikaa monelle perinteiselle keskustalaiselle.

Nyt puolueen missio on täysin kadoksissa. Puheenjohtajaehdokkaat puhuivat vain arkipäivän poliittisista ratkaisuista ja siitä, miltä keskusta näyttää, eivät puolueen linjasta.

Puolueen tuki EU:n tukipaketille avaa maaseudun väestön ovet perussuomalaisten suuntaan. Keskusta tulee nopeasti kuihtumaan pienpuolueeksi. Perussuomalaiset saavat suurimman osan keskustan äänestäjistä, jollei kokoomusta ja keskustaa fuusioida uudeksi maltilliseksi keskusta-oikeistolaiseksi puolueeksi.

SDP on ollut perinteisesti työtä arvostava työtätekevien ihmisten puolue. Puolue on kuitenkin muuttumassa ja muuttunut vihervasemmistolaiseksi puolueeksi. Puolue on enemmän kiinnostunut rahan ja tukien jakamisesta kuin hyvien työpaikkojen luomisesta. Tukea suomalaisen teollisuuden menestykselle puolue antaa enää vain puheissa. Siksi merkittävä osa ahkerasti työtä tekevistä teollisuustyöntekijöistä on siirtynyt perussuomalaisiin.

Tilapäisestä kannatuspiikistä huolimatta ja kannattajien ikärakenteesta johtuen demareiden tulevaisuus näyttää huonolta varsinkin, jos vihreät jatkavat siirtymistään vasemmalle. SDP ja vasemmistoliitto saattavat hyvinkin yhdistyä, jos oikeistodemareiden pako puolueesta jatkuu.

Koska vanhoilla valtapuolueilla kokoomuksella, keskustalla ja demareilla ei ole tällä vuosituhannella enää ollut selkeitä uudistustavoitteita, ovat yhdenasian radikaalipuolueet vihreät ja perussuomalaiset nousseet samaan kokoluokkaan.

Elämme tällä hetkellä 1930-luvun ja 1970-luvun kaltaista ääriliikkeiden aikaa. Poliittiselle radikalismille tunnusomaista on niin sanottu hyväksyttävä tavoite, ”lopullinen totuus”, joka oikeuttaa toimimaan toisten ihmisoikeuksia ja erityisesti sananvapautta loukkaavasti. Näille liikkeille on tärkeää myös löytää vastustaja, jota ne voivat demonisoida.

Vihervasemmisto on tuo ääriliike, joka on kyennyt myös herättämään ja radikalisoimaan äärioikeistoa. Nykyisin demokraattiset rakenteet ovat kuitenkin vahvat, joten ilmiö jää vain kuohunnaksi. Kun se vuosikymmenen lopulla kuihtuu, on sillä merkitystä myös punavihreiden puolueiden tulevaisuudelle.

Mikä on kokoomuksen tulevaisuus? Kokoomuksella on oikealla puolellaan sitä suurempi kansanpuolue, jolla on kasvupotentiaalia keskustasta ja demareista, jos se kykenee pitämään ääriainekset poissa toiminnastaan. Puolueen suuri ongelma on kärjen kapeus. Menestys usein luo menestystä ja se luo houkuttimen mennä mukaan kasvavaan joukkoon.

Miksi liikkuvien äänestäjien virta ei käy kokoomukseen? Kokoomus koetaan elitistisenä hyväosaisten puolueena. Se on puolue, joka on ihanteellinen eteenpäinpyrkivälle koulutetulle, joka haluaa olla kaltaistensa seurassa. Kokoomus on enemmän sosiaalinen yhteisö kuin selkeää ymmärrettävää politiikkaa ajava kansanliike.

Kokoomuksen ongelma on myös se, että se ei ole uskottava, jos se on aika ajoin kevytvihreä tai kevytperussuomalainen. Aito on aina parempi kuin kopio. Vastuullinen talouspolitiikka on paras syy äänestää kokoomusta. Mutta silloin ei voi vaatia lisää tukia yritystoiminnalle, alempia veroja ja samaan aikaan tasapainoista valtiontaloutta.

Kokoomus menestyi 1990-luvulla siksi, että meillä oli selkeä uudistusohjelma: Suomi länteen, julkisia toimintoja markkinaehtoistettava (kuten tele), työnteko kannattavaksi ja turhia menoja karsittava. Kokoomus menestyi myös sillä, että me loimme dynaamisen uudistajapuolueen kuvan.

Nyt kokoomuksen pitäisi nostaa poliittinen keskustelu suuriin uudistuslinjoihin ja erottautua jälleen uudistajapuolueena.

Keskeinen kysymys on yhteiskunnan ja yksilön välinen suhde. Lähin omainen ei saa olla viranomainen. Siksi yhteiskunnan toimintaa pitää rajoittaa ja yksilölle antaa enemmän vapautta ja vastuuta toiminnastaan. Yhteiskunnan toimintojen tarpeellisuutta pitäisi arvioida välttämättömyyskriteerillä.

Nyt kaikki ongelmat pyritään ratkaisemaan epä-älyllisesti rahalla. Yhteiskunta on kone, joka toimii sääntöjensä mukaan. Oikeat säännöt pitävät koneen vauhdissa. Rahalla korvataan vain virheitä. Siksi kaikkien sääntöjen tarkoituksenmukaisuus pitäisi arvioida niin, että ne kannustavat toimintaan, joka edistää omaa aktiivisuutta myönteisellä tavalla.

Kokoomuksen pitää olla työn puolue. Puolueen edellinen nousu alkoi ”Työväen presidentti” -kampanjasta. Meidän tehtävämme on luoda hyvät edellytykset yritystoiminnalle, turvata kilpailukyky, edistää tulokseen perustuvaa palkkausta mutta myös edistää yhteistyötä ja luottamusta työmarkkinoilla. Työmiehellä on oikeus hyvään työsuorituksen mukaiseen palkkaan.

Sivistynyt yhteiskunta turvaa jokaiselle välttämättömän toimeentulon ja terveysturvan. Jokaisen pitää kuitenkin myös itse osallistua turvan rahoittamiseen ja turvan tulee olla suhteessa rahoitukseen. Järjestelmän tulee kannustaa mahdollisimman suuressa määrin vastuuseen omasta elämästään. Siksi vakuutuspohjainen sosiaaliturva on vastikkeetonta tukea parempi.

Tärkeää menestykselliselle politiikalle on, että suuret, ymmärrettävät linjat ovat kunnossa ja että käytännön politiikka on näiden linjojen mukaista. Tavoitteet pitää voida fraasien sijasta konkretisoida.

Kokoomus on ainoa perinteisistä puolueista, jolla on mahdollisuus menestyä muutosten maailmassa. Kun paluu politiikan laidoilta maltillisille linjoille tapahtuu, on kokoomuksen esitettävä tulevaisuuden malli, joka perustuu harkintaan, ei tunteeseen.

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi on varatuomari, entinen kokoomuksen kansanedustaja ja entinen liikenne- ja viestintäministeri.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt