Tulonsiirtojen osuus käytettävissä olevista tuloista on jatkuvasti kasvanut. / Matti Virén

”On syntynyt mittava tulonsiirtojen varassa oleva luokka”

Taloustieteen professorin mukaan tulonsiirtojärjestelmästä on kehittynyt automaatti, joka pyrkii vain kasvamaan.

Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Virén toteaa, että valtaosasta kotitalouksista on tullut vuosien varrella nettosaajia julkiselta sektorilta. Tulojakotilastojen mukaan vain kaksi ylintä tuloluokkaa ovat palveluiden nettomaksajia.

Selvimmin ilmiö näkyy kolmen alimman tuloluokan osalta, joiden osalta pääosa käytettävissä olevista tuloista tulee julkiselta sektorilta, eli omien elinkeinotulojen merkitys jää vaatimattomaksi.

– Tulojakotilastot kertovat, että määritelmän mukaan pienituloiset on pienituloisia, mutta samalla kuvat kertovat, että maahan on vuosien mittaan syntynyt mittava julkisen sektorin tulonsiirtojen varassa olevien ”uusi luokka”, Virén kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Hän huomauttaa, että vuosien mittaan tulonsiirtojen osuus käytettävissä olevista tuloista on jatkuvasti kasvanut.

– Kun vielä 1987 tuotannontekijätulot [palkat sekä yrittäjä- ja omaisuustulot] olivat lähes 50 prosenttia suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, nyt luku on alle neljänneksen. Muissakin alemmissa tuloluokissa kehitys on noudattanut samaa kaavaa. Sen sijaan ylimmissä tuloluokissa tuotannontekijätulojen ja käytettävissä olevien rahatulojen suhteessa ei ole tapahtunut mainittavia muutoksia, Virén toteaa.

Politiikasta tehdään tulonjakokysymys

Hän huomauttaa, että vaalien alla esiintyville vaatimuksille kasvattaa tulonsiirtoja löytyy helposti kaikupohjaa. Kun politiikasta ja vaaleista tehdään tulonjakokysymys, on kehityksen lopputulos helposti ennustettavissa.

Virénin mukaan tällä ei ole yleensä mitään tekemistä taloudellisen tehokkuuden ja pitkän aikavälin hyvinvoinnin maksimoinnin kanssa.

– Tulonsiirtojärjestelmästä on kehittynyt automaatti, joka pyrkii vain kasvamaan; kasvusta hyötyjiä on lukumääräisesti moninkertainen määrä häviäviin verrattuna.

– En tiedä, onko tälle kehitykselle olemassa mitään muuta takarajaa, kuin maastamuutto (”pako Suomesta”). Ongelma on vaan siinä, että kun päästään sen suhteen kipurajoille, on vähän myöhäistä aloittaa katumusharjoituksia. Nyt niistä ei näy merkkejäkään: puheet kansalaispalkasta (massiivisesta lisätulonsiirrosta työtä tekeviltä ei-työtätekeville) saavat vain epäuskoisena puistelemaan päätään: mihin helvettiin olemme menossa, Virén kirjoittaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt