X
SULJE MAINOS
EKP:n pääkonttori Frankfurtissa. LEHTIKUVA / AFP Armando Babani

Olli Rehn: Rahapolitiikalta vaaditaan nyt voimatoimia

Euroopan keskuspankin mukaan hintavakautta voidaan ylläpitää parhaiten pyrkimällä kahden prosentin inflaatioon.

Euroopan keskuspankki on uudistanut rahapolitiikan strategiansa, jonka ensisijaisena tavoitteena on hintavakauden ylläpito euroalueella.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mukaan linjauksilla on suuri merkitys koko kansantaloudelle sekä yksittäisille kotitalouksille ja kansalaisille.

– Hintavakauden myötä luottamus rahan ostovoimaan säilyy, mikä on keskeinen edellytys korkealle työllisyydelle ja kestävälle talouskasvulle, Rehn sanoi tiedotustilaisuudessa.

Uuden strategian mukaan hintavakautta voidaan ylläpitää parhaiten pyrkimällä kahden prosentin inflaatioon keskipitkällä aikavälillä. Inflaatiotavoite on symmetrinen, eli EKP:n neuvosto pitää tavoitetta hitaampaa ja nopeampaa inflaatiota yhtä kielteisenä.

Symmetrinen inflaatiotavoite auttaa ankkuroimaan inflaatio-odotuksia, jotka ovat olennaisia hintavakauden kannalta.

Olli Rehnin mukaan talouden toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi sen jälkeen, kun EKP:n strategiaa viimeksi arvioitiin vuonna 2003. Pitkän aikavälin rakenteelliset trendit, kuten tuottavuuskasvun hidastuminen ja väestön ikääntyminen, ovat hidastaneet kansantalouden kasvuvauhtia ja alentaneet korkotasoa.

Muutoksen myötä rahapolitiikan keventämiselle perinteisillä välineillä eli lähinnä koronlaskuilla on ollut vähemmän tilaa nollakorkorajoitteen vuoksi. Rehn sanoi, että rajoitetta voidaan lievittää ennakoivalla viestinnällä, arvopaperiostoilla ja pidempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla.

– Kun korkotaso taloudessa lähenee alarajaansa, vaaditaan erityisen voimallisia tai tarvittaessa pitkäkestoisia rahapoliittisia toimia, jotta talous ei pääse juuttumaan pitkäaikaisesti liian hitaaseen inflaatioon. Inflaatio voi väliaikaisesti olla myös tavoitetta jonkin verran nopeampaa, Olli Rehn totesi.

EKP:n neuvosto ilmoittaa ottavansa huomioon keskipitkällä aikavälillä muun muassa täystyöllisyyteen ja rahoitusvakauteen liittyviä näkökohtia. Ilmastonmuutos ja siirtymä vähähiiliseen talouteen vaikuttavat talouden ja rahoitusjärjestelmän rakenteisiin ja suhdannekehitykseen ja sitä kautta myös keskuspankkien toimintaan.

– EKP:n neuvosto korostaa, että se on sitoutunut huomiomaan systemaattisesti ympäristön kestävyyteen liittyvät seikat rahapolitiikassaan. Toimintasuunnitelma on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulun, Rehn jatkoi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt