Olli Rehn: Energiaviraston Caruna-selvitys pohja hallituksen jatkokäsittelylle

Energiavirasto esittää keskiviikkona työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan Caruna-selvityksessä harkittavaksi kahta sähkömarkkinalainsäädännön kehittämistoimenpidettä.

Energiaviraston mukaan sähkön siirtohinnalle voitaisiin määrittää kohtuulliseksi katsottava enimmäisprosentti kertakorotuksen keskimääräiselle suuruudelle. Lisäksi olisi määritettävä vähimmäisaika korotusten toistumisvälille.

Lisäksi virasto esittää pohdittavaksi verkkopalvelumaksuina perittävien tulojen riittävää kohdentamista investointeihin ja muuhun verkkotoiminnan kehittämiseen.

– Haluan kiittää Energiavirastoa selvityksestä. Perehdymme siihen erityisen tarkkaan. Tämä selvitys toimii pohjana hallituksen jatkokäsittelylle, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.).

Selvitys on luettavissa Energiaviraston verkkosivuilla.

Kommentit