Teollisuuden Voiman Olkiluodon ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 Eurajoella. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Olkiluoto 3 etenee kohti polttoaineen latausta

TVO valmistelee voimalaa parhaillaan polttoaineen latausta varten.

Teollisuuden Voima tarvitsee polttoaineen latausta varten Säteilyturvakeskus STUKin luvan. STUKin raportin mukaan asioita on vielä kesken, ja niiden osalta STUK arvioi latausvalmiuden, kun TVO on osoittanut, kuinka ne ratkaistaan.

OL3:n valvonnan projektipäällikkö Essi Ahonen STUKista toteaa, että vaikka tarkastuksissa ja myös kolmannesvuosiraportissa kiinnitetäänkin huomiota moniin keskeneräisiin ja toimenpiteitä vaativiin asioihin, tilanne kaiken kaikkiaan on edennyt huomattavasti.

– Laitos saa latausluvan, kun kaikki on turvalliseksi todettu, hän sanoo.

Pandemiatilanne vaikutti STUKin valvontaan myös vuoden lopussa. Tarkastajat olivat pääasiassa etätöissä ja laitospaikalla tehtävää valvontaa siirrettiin Olkiluodossa työskenteleville STUKin paikallistarkastajille.

Latausvalmiuden todentamisen kannalta välttämättömän laitospaikkavalvonnan ja tarkastukset STUK kuitenkin teki suunnitelmien mukaan.

TVO haki voimalalle valtioneuvoston periaatepäätöstä vuonna 2000. Vuonna 2005 voimalalle myönnettiin rakentamislupa ja sen rakentaminen aloitettiin. Suunniteltu valmistumisvuosi oli 2009, mutta hanke on myöhästynyt lukuisia kertoja.

Viime vuoden elokuussa TVO ilmoitti, että säännöllinen sähköntuotanto aloitetaan helmikuussa 2022. Voimalalle myönnettiin käyttölupa 7. maaliskuuta 2019, ja se on voimassa vuoden 2038 loppuun saakka.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt