Maahanmuuttovirasto Helsingissä. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Oleskelulupien hakumäärä kasvoi reippaasti

Maahanmuuttovirastoon tulleiden hakemusten määrä on noussut selvästi kahden viimeisen vuoden aikana.

Maahanmuuttovirastoon tuli viime vuonna vireille 122 957 asiaa. Vuonna 2016 niitä oli 86 686 ja sitä edeltävänä vuonna 90 721. Oleskelulupapäätöksiä tehtiin yhteensä viime vuonna 85 218 kappaletta, kun niitä vuonna 2016 tehtiin 23 592.

Vireille tulleiden asioiden määrää kasvatti se, että viime vuoden alussa poliisin aikaisemmin hoitamat ulkomaalaisten lupa-asiat, kuten jatkolupahakemusten käsittely ja EU-kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinnit, siirtyivät Maahanmuuttovirastolle.

Päätöksiä kansainvälisen suojelun, oleskelulupien ja kansalaisuuden osalta tehtiin noin 35 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Poliisilta virastoon siirtyneiden asioiden käsittely kasvatti myös päätösmäärää.

Päätöksiä tehtiin virastossa yhteensä 124 770. Tämän lisäksi yhteensä 11 016 henkilöä sai päätöksen hakemukseensa muukalaispassista tai pakolaisten matkustusasiakirjasta.

Virasto jatkoi viime vuonna edelleen syksyn 2015 ja vuoden 2016 aikana ruuhkautuneiden turvapaikkahakemusten käsittelyä. Vuonna 2015 vireille tulleet hakemukset saatiin yksittäistapauksia lukuun ottamatta käsiteltyä lokakuun loppuun mennessä.

Vuonna 2016 vireille tulleista hakemuksista noin 450 odotti vielä päätöstä vuoden 2017 lopussa. Turvapaikkapäätöksiä tehtiin viime vuonna yhteensä 9 418.

Uusien turvapaikkahakemusten määrä oli viime vuonna historiallisen matala, 2 173 kappaletta. Uusintahakemuksia tehtiin 1 854 ja EU:n sisäisinä siirtoina hakijoita saapui Suomeen 1 061. Yhteensä turvapaikkaa haki 5 060 henkilöä.

Kansalaisuusasioissa päätösmäärä on kasvanut viime vuosina yli 20 prosenttia vuosittain. Viime vuonna uusia kansalaisuushakemuksia tuli vireille 10 704 ja päätöksiä tehtiin yhteensä 14 149.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt