Omistamisen kunnioitus pitäisi kirjoittajan mielestä päivittää uudelle tasolle. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Susanna Koski: Oikeus omistaa on suurenmoinen asia

Kirjoittajan mielestä kuntien oikeutta pakkolunastaa on rajoitettava.

Kuntien oikeus pakkolunastaa maita yksityisiltä maanomistajilta nousi keskusteluun, kun laajemmin uutisoitiin Tuusulan kunnan aikeesta pakkolunastaa 15 hehtaarin maa-alue läheltä Tuusulan ja Vantaan rajaa. Julkisuudessa esitettyjen tietojen perusteella visio ja suunnitelmat alueen kehittämisestä ovat suunnilleen samankaltaiset osapuolten välillä, mutta kenellä on oikeus hyötyä alueesta ja sen arvonnoususta taloudellisesti: yksityisen maanomistajan vai kunnan?

Aihe on valitettavan usein esillä julkisuudessa ja käytännössä tilanteet ovat monelle perheelle epätoivoista taistelua. Yksityisten maiden pakkolunastuksiin liittyvän ongelmallisuuden voisi tiivistää yleisellä tasolla näin: Onko oikein, että kunta pakkolunastaa yksityisiä maita oman kassansa kartuttamiseksi?  Ympäristöministeriö on jossain tapauksissa myöntänyt kunnille oikeuden pakkolunastukseen, vaikka kunta ei olisi käyttänyt etuosto-oikeuttaan. Muita vaihtoehtoja ovat vapaaehtoiset maankäyttösopimukset ja kehittämiskorvausmenettelyt. Sopimisesta pitäisi olla pitkä matka pakkolunastukseen, jos ollenkaan. Pakkolunastuksissa maanarvostuksessa käytetään yleensä raakamaan hintaa.

Tuusulan ja Åvallien tapauksesta erityisen irvokkaan tekevät kiinteistöjen kiviainekset, joiden  haltuunsaamista Tuusulan kunta haki ympäristöministeriöstä jo ennen lunastusten lainvoimaisuutta. Tämän pohjalta onkin uskomatonta, että Tuusulan pormestari Arto Lindberg kiistää kunnan intressit kiviaineksiin, joiden arvo lienee miljoonissa euroissa. (IS 09.01.2021)

Useissa kunnissa asemakaavoitetaan vain kunnan omistamaa maata. Kun lunastus on toteutettu, kunta voi kaavoittaa alueen ja hyötyä lunastetun alueen arvonnoustusta haluamallaan tavalla. Tämä on kyseenalainen ja tehokas keino estää yksityistä maanomistajaa kehittämästä omistamiaan maita Suomessa. Muualla Euroopassa, esimerkiksi Hollannissa kunta voi lunastaa maan vasta sitten, kun maanomistaja ei pysty toteuttamaan kunnan haluamaa hanketta.

Oikeus omistaa ja omaisuuden suoja ovat suurenmoisia kulmakiviä oikeusvaltiossa ja perustuslaissamme. Mitään suurempaa oikeutta ei asiaan voi olla, kuin sen omistaminen.

Omistamisen kunnioitus, maanomistajien oikeudet, pitäisi Suomessa päivittää yleiseurooppalaiselle ja pohjoismaiselle tasolle. Kyse on vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön turvaamisesta investoinneille, joita ihmiset tekevät.

Keskustelun jatkoksi Maaseudun Tulevaisuus julkaisi 10.01.2021 joulukuussa 2020 teettämän kuntavaalikyselyn, jonka mukaan enemmistö suomalaisista (52 prosenttia) olisi valmis rajoittamaan kuntien oikeutta pakkolunastaa yksityistä maata kaavoituksen tarpeisiin. Saman kysymyksen puoluekohtaisissa vastauksissa kuntien lunastusoikeuden rajoittamiseen suhtauduttiin kielteisimmin kokoomuksessa. Kokoomusta vähemmän lunastusoikeutta haluttiin rajoittaa vain vasemmistoliitossa ja vihreissä.

Kyselyn tulos on periaatteellisesti hämmentävä ja luotaantyöntävä. Mielestäni kunnan kaavoitustarpeisiin perustuvan pakkolunastusoikeuden rajoittaminen olisi mainio teema kunnallisvaaleihin koko puolueellemme. Sen avulla kokoomuksella olisi mahdollisuus puhutella ydinkannattajiaan, sillä galluppien perusteella tämän joukon luottamukselle olisi tarvetta myös kevään kunnallisvaaleissa.

Maaseudun Tulevaisuuden järjestämässä puheenjohtajatentissä Petteri Orpo otti asiaan kantaa: ”Kokoomukselle omaisuudensuoja ja elinkeinonvapaus ovat pyhiä asioita. Sitten jos niin on, laajan yhteisen edun nimissä joudutaan pakkolunastustilanteeseen, maanomistajien pitää saada markkinaehtoinen kunnon korvaus siitä maastaan.”

On sinänsä huojentavaa, että puheenjohtaja Orpon mielestä kokoomuksella on olemassa pyhiä arvoja. Kuulijan ymmärrystä kuitenkin haastetaan välittömästi: ”laajan yhteisen edun nimissä”, sitä tarkemmin määrittelemättä, voisivat nuo pyhät arvot joustaa. Siis joustavat sen sijaan, että kuntien pakkolunastusoikeutta kaavoitustarpeisiin rajattaisiin. Tässä on jälleen oiva tilaisuus kokoomuksen linjan ja viestin kirkastamiseksi. Puolustuksen turvaamiseksi tehtävät pakkolunastukset on helppo erottaa tästä.

Mielestäni kuntataloutta ei pitäisi milloinkaan paikata pakkolunastuksilla. Itse olisin suomalaisten enemmistön mukaan valmis rajoittamaan kunnan pakkolunastusoikeutta kaavoituksen tarpeisiin. Elinkeinonvapaus ja omaisuuden suoja joustaessaan eivät ole enää pyhiä arvoja. Pyhät arvot eivät jousta.

Samassa MT:n kuntavaalikyselyssä niin ikään kysyttiin: ”mikä puolue parhaiten ymmärtää maaseudulla ja maakunnissa asuvien ihmisten asioita?”.

Kokoomuksen nimesi kaksi prosenttia vastaajista. Luku on niin pieni, että se on suorastaan hälyttävä kaikkia tulevien vuosien vaaleja ajatellen.

 

 

Susanna Koski

Susanna Koski

Susanna Koski on kokoomuksen entinen kansanedustaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt