Rahoituksella on OECD:n mukaan ratkaiseva rooli varmistettaessa kestävä toipuminen koronakriisistä. LEHTIKUVA / AFP

OECD kaipaa tietoja vastuullisen sijoittamisen tueksi

Markkinaosapuolilta puuttuu relevantteja, vertailukelpoisia ja todennettavia ESG-tietoja.

Hallitusten ja sääntelyviranomaisten tulisi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n tuoreen raportin mukaan tehdä kiireellisesti yhteistyötä kehittääkseen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä investointitietoja.

Nämä niin sanotut ESG-investoinnit (Environmental, Social ja Governance) ovat raportin mukaan kasvaneet tasaisesti viime vuosina, kun ESG-luokitukset, indeksit ja muut rahoitustuotteet ovat lisääntyneet vastaamaan kysyntään.

Markkinaosapuolilta puuttuu silti edelleen relevantteja, vertailukelpoisia ja todennettavissa olevia ESG-tietoja, joita he tarvitsisivat muun muassa riskien hallintaan ja tulosten mittaamiseen.

OECD:n pääsihteeri Angel Gurrían mukaan rahoituksella on ratkaiseva rooli varmistettaessa kestävä toipuminen koronakriisistä.

– Mutta rahoitus voi tuottaa parempia ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä tuloksia vain, jos sijoittajilla on tarvittavat välineet ja tiedot, hän toteaa tiedotteessa.

Raportin mukaan ensiarvoisen tärkeää olisi sääntelyviranomaisten ja päättäjien tiivis yhteydenpito teollisuuteen, institutionaalisiin sijoittajiin ja luotonantajiin, luokitus- ja indeksilaitoksiin sekä kansainvälisten standardien asettajiin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt