OAJ:n puheenjohtaja esittää: Puolet vientiteollisuuden palkanmaksuvarasta julkiselle sektorille

Olli Luukkainen ei hyväksy opettajien palkkatason jäädytystä vientiteollisuuden alle.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen haluaa, että Suomeen luotaisiin Tanskan mallin mukainen vientivetoinen palkanmuodostusmalli, joka ottaa huomioon julkisen sektorin.

– Yksi pohja on, kun tulevaisuudessa yhdessä malleja rakennetaan ja sovitaan, puolet vientiteollisuuden palkanmaksuvarasta ohjataan suoraan julkisen sektorin palkkojen korottamiseen, Luukkainen kirjoittaa Verkkouutisten blogissa.

Luukkaisen mukaan Tanskassa on tällainen malli.

– Jos yksityisen sektorin palkat nousevat enemmän kuin julkisella sektorilla, maksaa valtio kunnille palkkatukena erotuksen ja sillä taataan sama palkkakehitys julkiselle sektorille. Siis kunnat eivät voi säästää palkoista.

Luukkaisen mielestä tämä on hyvä malli myös Suomeen. Se voisi hänen mukaansa Tanskan tapaan vähentää työtaisteluita sekä muita työmarkkinakonflikteja.

– Ilman julkisen sektorin, sen osana JUKOn ja OAJ:n, mukanaoloa minkäänlaista vientivetoista palkanmuodostusmallia ei Suomeen synny. Tälle sopimuskierrokselle sitä ei varmasti synny. Tarvitaan aivan toisenlaisia toimia mahdollisen uuden palkanmuodostusmallin pohjaksi.

Luukkainen on huolissaan opettajien palkkatasosta ja suomalaisen koulutustason kestävyydestä.

Luukkainen kertoo, että Ruotsissa ei opettajia riitä, koska opettajan työn arvostus ei ole oikealla tasolla. Norjassa on sama tilanne. Myös Tanskassa on opettajavaje, vaikka peruskoulun opettajan keskipalkka on Hänen mukaansa 1 000 euroa parempi kuin Suomessa.

– Suomessa tilanne on vielä toinen, mutta merkit alkavat olla hälyttäviä. Kasvava joukko opettajista joutuu irtisanomisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen vuoksi työttömäksi.

– Osa kunnista, Vantaa ja Espoo etunenässä, osoittavat opettajan työn arvostusta leikkaamalla järjestelmällisesti “direktio-oikeudellaan” erityisesti nuorilta opettajilta koko vuoden työstä osan palkkaa pois.

Kommentit