LKS 20160518 LKS 20160225 Asunnonkatsoja tyhjässä asunnossa Helsingissä 2. kesäkuuta 2015. ... Prospective buyer visiting an apartment. LEHTIKUVA / JARMO STENMARK

Nuoria kiinnostaa asuntosijoittaminen

Tuoreen kyselyn mukaan asuntosijoittaminen kiinnostaa erityisesti nuoria suomalaisia.

Danske Bankin teettämän kyselyn nuoria houkuttelevat paitsi perinteiset asuntosijoittamisen muodot, myös asunnon vuokraaminen lyhytaikaisesti erilaisten uusien palvelujen kautta.

Asuntoa pidetään Suomessa laajasti hyvänä ja turvallisena sijoituksena, mikä onkin yleisin syy suomalaiselle hankkia sijoitusasunto. Sukupuolten välillä eroja kiinnostuksessa asuntosijoittamista kohtaan ei ole, mutta sen sijaan nuoret, 18–29-vuotiaat, pitävät asunnon omistamista selvästi muita ikäluokkia kannattavampana ja turvallisempana tapana vaurastua.

Danske Bankin mukaan taustalla saattaa vaikuttaa se, että tämä ikäluokka on elänyt käytännössä koko aikuisikänsä matalien korkojen aikana, jolloin etenkään pankkitilit eivät pysty tarjoamaan tavoiteltuja tuottoja.

Tutkimuksen mukaan joka kahdeksas suomalainen omistaa sijoitusasunnon, ja yli puolet sijoitusasunnon omistajista oli ryhtynyt asuntosijoittajaksi alle 40-vuotiaana.

Nuorista asunnonomistajista peräti 39 prosenttia kertoo omistavansa sijoitusasunnon, kun kaikista asunnonomistajista sijoitusasunnon omistaa joka neljäs (25 %). Nuoren omistama asunto on siis muita yleisemmin sijoitusasunto. Lisäksi peräti 69 prosenttia nuorista sanoo harkinneensa sijoitusasunnon ostamista tulevaisuudessa, kun kaikista suomalaisista tätä on harkinnut 45 prosenttia.

Nuorten sijoitusaikeet ovat kyselyn mukaan muutenkin korkealla. Nuoret aikovat sijoittaa varallisuuttaan tulevaisuudessa muita ikäryhmiä yleisemmin paitsi asuntoihin niin myös osakkeisiin ja rahastoihin. Nuoria näyttäisivät kiinnostavan laajasti erilaiset tavat sijoittaa.

Nuoret kiinnostuneita tienaamaan asunnollaan

Tutkimuksen mukaan koti on suomalaisille ensisijaisesti koti, ja 47 prosenttia vastaajista ei ole millään tavalla kiinnostunut ansaitsemaan kodillaan rahaa.

Ikäluokkien väliset erot ovat kuitenkin suuria; nuorista 73 prosenttia on kiinnostunut mahdollisuuksista ansaita kodillaan, kun yli 60-vuotiaista tästä on kiinnostunut vain 28 prosenttia. Nuoret ovat siis selvästi vanhempia ikäluokkia kiinnostuneempia käyttämään kotiaan rahan ansaitsemiseen.

Vaikka omalla kodilla ei haluta ansaita, 62 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut ansaitsemaan sellaisella omistusasunnolla, jossa ei itse asu vakituisesti.

Asunnon laittaminen vuokralle on edelleen selvästi yleisin asuntosijoittamisen muoto, mutta muitakin tapoja ansaita asunnoilla on, kuten vuokrata asuntoaan lyhytaikaisesti esimerkiksi Airbnb:n kautta tai jonkin tapahtuman ajaksi.

Suhtautumisessa lyhytaikaiseen asunnon vuokraamiseen ei ole merkittäviä eroja suurten kaupunkien ja maaseudun välillä. Sen sijaan ikäryhmien välillä tässäkin kysymyksessä on suurta vaihtelua. Nuoret näyttävät olevan selvästi kiinnostuneempia lyhytaikaisesta vuokraustoiminnasta.

Nuorista kymmenen prosenttia on ansainnut ja 30 prosenttia on kiinnostunut ansaitsemaan kodillaan vuokraamalla sitä tai osaa siitä lyhytaikaisesti, kun koko aikuisväestöstä näin on tehnyt vain neljä prosenttia ja kiinnostunut tekemään 12 prosenttia.

Lisäksi 26 prosenttia nuorista harkitsee ostavansa tulevaisuudessa asunnon varta vasten tähän tarkoitukseen, kun koko väestöstä tätä harkitsee vain 16 prosenttia.

Millainen on suomalaisen mielestä hyvä sijoitusasunto?
• Sijaitsee kasvukeskuksessa – keskustassa tai keskustan läheisyydessä
• Pääsääntöisesti kerrostaloyksiö tai -kaksio, mutta maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa myös rivi- ja omakotitaloissa nähdään sijoituspotentiaalia
• Hankintahinnaltaan alle 200 000 €
• Rakennettu 2000-luvulla, ei kuitenkaan uudisasunto
• Hyväkuntoinen, erityisesti naisten ja yli 60-vuotiaiden mielestä

Asunto sijoituskohteena -kyselytutkimuksen toteutti Danske Bankin toimeksiannosta YouGov Finland. Kyselyyn vastasi 20.9.–25. syyskuuta 1 510 täysi-ikäistä suomalaista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt