”Nuori nainen ei saa olla miestä suurempi kustannusriski työnantajalle”

Sofia Vikman sanoo, että ratkaisu on tehtävä viime kädessä lakiteitse ilman työmarkkinajärjestöjä, ellei niiltä löydy yhteiskuntasopimusneuvotteluissa tahtoa ja valmiutta käsitellä asiaa.

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok) vaatii, että vanhemmuuden kustannusten tasaaminen viedään loppuun. Vanhemmuuden kustannusten tasaus äidin työnantajalle maksettavalla kertakorvauksella sisältyi hallituksen yhteiskuntasopimuksen korvaavaan lakipakettiin, joka on nyt jäädytetty työmarkkinaosapuolten neuvottelurauhan vuoksi.

– Uudistus on saatettava maaliin vaikka lakiteitse, mikäli se ei yhteiskuntasopimukseen sisälly. Pääministerin on varmistettava, että hallitus tuo eduskuntaan lakiesityksen, joka turvaa vanhemmuuden kustannusten tasaamisen. Hallituksen naisille antama lupaus ei saa vesittyä, sanoo Vikman.

Työmarkkinajärjestöt eivät ole Vikmanin mukaan olleet halukkaita tasaamaan vanhemmuuden kustannuksia nykyistä enempää. Hänen mielestään järjestöjä on odoteltu asiassa jo riittävän pitkään.

– Pääministerin on otettava vanhemmuuden kustannusten tasaaminen omiin käsiinsä, jos työmarkkinajärjestöt vuodesta toiseen halvaannuttavat päätösten tekemisen ja aidon mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamisen työelämässä, Vikman linjaa.

Vikmanin mukaan työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten jakaminen kohtelisi sekä yrityksiä että työntekijöitä tasapuolisemmin ja loisi edellytyksiä uudelle kasvulle. Pk-yritykset uskaltaisivat nykyistä paremmin palkata uusia työntekijöitä. Nuori nainen ei saa hänen mukaansa olla miestä suurempi kustannusriski työnantajalle.

– Yrittäjät ovat selvästi ilmaisseet, että nykyinen järjestelmä kannustaa suosimaan miehiä rekrytoinnissa. Suomella ei ole varaa jättää käyttämättä yhä koulutetumpien naistemme potentiaalia työelämässä eikä ylläpitää rakenteita, jotka estävät naisten tasa-arvoisten uramahdollisuuksien toteutumisen, Vikman sanoo.

Vikman pitää työnantajalle vanhemmuudesta lankeavia kustannuksia pahimpana rakenteellisena esteenä naisten tasa-arvoisille työuramahdollisuuksille. Hän muistuttaa, että vanhemmuuden kustannusten ja hoivavastuun epätasainen jakautuminen heikentää naisten urakehitystä, mahdollisuuksia työllistyä vakituiseen työsuhteeseen ja ylläpitää naisvaltaisten alojen heikompaa palkanmaksukykyä sekä näkyy lopulta naisten miehiä pienemmissä eläkkeissä.

Syksyllä esitetty vanhemmuuden kustannusten tasaaminen vähentää merkittävästi tätä rakenteellista riskiä.

– Vanhemmuuden kustannusten jakamisen vesittyminen olisi myrkkyä naisten työurille. Ei voi olla niin, että vielä 2010-luvulla naisen palkkaaminen on miestä suurempi riski yrittäjälle, Vikman sanoo.

Kommentit