LEHTIKUVA/MESUT TURAN

Nuoret yrittäjät toiveikkaita  kriisistä huolimatta  

Yrittäjät uskovat selviytymiskykyynsä ja jaksamiseensa kriisin keskellä.

Kysyttäessä miten nuori yrittäjä kuvailisi liiketoimintansa tulevaisuutta 58 prosenttia oli sitä mieltä, että se jatkuisi ennallaan ja 46 prosenttia uskoi yrityksensä kasvavan ja laajenevan, käy ilmi Suomen Yrittäjien kyselystä.

Suomen Yrittäjät kysyi heinä-elokuun vaihteessa alle 36-vuotiailta yrittäjiltä, miten koronakriisi on vaikuttanut heidän yrityksiinsä. Koronakriisin vaikutukset ovat olleet vaihtelevia ja riippuneet paljon toimilasta.

Myynti oli laskenut jopa 67 prosentilla vastaajista. Samaan aikaan kasvanutta myyntiä koki 12 prosenttia nuorista yrittäjistä.

Vähentynyt myynti ja maksuvaikeudet ovat mitä todennäköisimmin johtaneet siihen, että noin kolmannes keskittyi yrityksensä kehittämiseen, 13 prosenttia siirsi toimintansa verkkoon ja 11 prosenttia muutti liiketoimintamalliaan.

Vastaajista 16 prosenttia uskoo siirtyvänsä uusille markkinoille ja joka kymmenes aikoo yhdistää voimansa toisen yrittäjän kanssa. Vain neljä prosenttia harkitsi liiketoiminnan lopettamista.

– Avoimissa vastauksissa tuli esiin myös huolta omasta jaksamisesta erityisesti pienten lasten vanhemmilta ja työllistäviltä yrittäjiltä, jotka olivat joutuneet lomauttamaan tai irtisanomaan henkilökuntaa, verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kyselyyn vastasi 284 yrittäjää.  Vastaajista 62 prosenttia oli yksinyrittäjiä ja loput työllistäviä yrittäjiä. Valtaosa toimi palvelualalla (57 %) ja loput muun muassa kaupan, rakentamisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden alalla.

Elokuussa julkistetussa, kaiken ikäisiä yrityksiä koskevassa Yrittäjägallupissa 59 prosenttia vastasi myyntinsä vähentyneen ja seitsemän prosenttia myynnin kasvaneen. Molempien ryhmien kokemukset ovat siis melko samanlaisia.

Julkiselle tuelle edelleen tarvetta

Koronakriisi osui lujaa erityisesti palvelualoille ja esimerkiksi ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjät joutuivat koville.  Nuorten yrittäjien kyselyyn vastanneista 47 prosenttia koki tarvitsevansa suoraa julkista tukea selvitäkseen kriisistä ja 53 prosenttia olikin hakenut tukea yritykselleen. Heistä 57 prosenttia sai hakemansa tuen.

Yrittäjägallupin tuloksiin verrattuna nuorten keskuudessa näyttäisi olevan kovempi tarve suoralle tuelle, sillä Yrittäjägalluppiin vastanneista ainoastaan 39 arvioi tarvitsevansa suoraa tukea ja 43 prosenttia oli hakenut tukea yritykselleen. Vain viidennes tuen saaneista koki sen riittävän kriisin yli pääsemiseksi.

Viidennes vastaajista tukeutui yrittäjien työttömyysturvaan, 41 prosenttia maksoi itselleen pienempää palkkaa ja 29 prosenttia turvautui sosiaalietuuksiin pystyäkseen jatkamaan toimintaa. Vastaajista 12 prosenttia on tehnyt palkkatöitä yrittämisen ohella.

Aiempia suunnitelmia ei unohdeta

Nuorilta yrittäjiltä kysyttiin, miten koronakriisi oli vaikuttanut jo ennen koronaa tehtyihin suunnitelmiin. Vain kahdeksan prosenttia vastaajista joutui perumaan kaikki suunnitelmansa.

Kolmannes siirsi suunnitelmansa tulevaisuuteen ja kolmannes muutti tai kehitti suunnitelmiaan. Joka viides vastaajista piti suunnitelmansa ennallaan.

– Positiivista oli, että viisi prosenttia vastaajista koki heidän saamansa kehittämistuen auttavan tehtyjen suunnitelmien toteuttamisessa, Aicha Manai toteaa.

Nuorten selviytymiskyky on hyvä, sillä 59 prosenttia uskoo yrityksensä selviävän kriisistä ja 32 prosenttia uskoo ehkä selviävänsä, kukaan vastaajista ei usko yrityksensä kaatuvan.  Elokuun Yrittäjägallupissa 60 prosenttia uskoi selviävänsä kriisistä ja prosentti vastaajista uskoi yrityksensä kaatuvan.

Peräti 51 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän selviytymiskykynsä oli kasvanut koronakriisissä.

Suomen Yrittäjät selvitti nuorten, alle 36-vuotiaiden, yrittäjien kokemuksia ja ajatuksia koronakevään ajalta. Kyselyyn vastasi 284 yrittäjää. Kyselyaika oli 23.7.-20.8.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt