Yrityksen johtoryhmä kokouksessa. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Nuoret aikuiset eivät luota yritysjohtajiin

Suomalaiset millenniaalit odottavat johtajilta myös myönteistä yhteiskunnallista vaikutusta.

Vuosien 1983–1994 välillä syntyneistä suomalaisista millenniaaleista vain viisi prosenttia kokee yritysjohtajien tarjoavan täsmällistä ja luotettavaa tietoa, kertoo konsulttiyhtiö Deloitte tekemänsä kyselyn perusteella.

Globaalisti luottamusluku on yhtiön mukaan Suomeen verrattuna kolminkertainen eli 16 prosenttia.

Lisäksi vain joka viides suomalaisista vastaajista arvelee yritysjohtajien ei vaikuttavan yhteiskuntaan positiivisesti, kun globaalisti yritysjohtajien positiiviseen vaikutukseen uskoo runsas kolmannes vastaajista.

– On selvää, että millenniaalimme odottavat päättäjiltä ja yritysjohtajilta heidän perinteisiä vastuualueitaan merkittävästi laajempaa positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Oman yrityksen menestyksekäs johtaminen ei riitä, vaan johtajien on osoitettava vastuunkantoa laajemmissa yhteiskunnallisissa haasteissa käytännön toimillaan, arvioi Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen tiedotteessa.

Suomalaisista millenniaaleista joka kolmas kokee olevansa usein tai jatkuvasti stressaantunut. Globaalisti millenniaalit ovat Deloitten mukaan tosin vieläkin stressaantuneempia. Eniten stressiä aiheuttavat päivittäiset raha-asiat sekä työ- ja uranäkymät.

– Millenniaalit näkevät taloudellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ja kärjistymisen syvenevän. Tutkimustuloksissa korostuu, etteivät suomalaiset jostain syystä luota päättäjien hyviin tarkoitusperiin tai luotettavan tiedon saantiin läheskään siinä määrin, kuin ulkomaiset millenniaalit, Pitkänen kertoo.

Hän kuitenkin lisää, että suomalaisten usko positiiviseen kehitykseen on tutkimuksen mukaan noussut samalla, kun se on muualla maailmassa laskenut.

Deloitten toteuttamaan tutkimukseen vastasi 319 suomalaista millenniaalia viime marraskuun ja tammikuun välillä. Tilastollisesti suomalaisvastaajien määrä ei ole kovin suuri. Globaalisti vastaajia oli yli 13 000.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt