Norminpurkutyö käynnissä – viime vuoden saavutukset listattu

Hallituksen norminpurun kärkihanke etenee eri hallinnonaloilla.

Hankkeesta vastaavan liikenne- ja viestintäministeriön mukaan toimenpiteitä on valmisteltu suunnitellusti, ja norminpurkutyö on aloitettu kaikissa ministeriöissä.

Ministeriöt ovat valmistelleet hallituksen esityksiä niin, että niihin on sisällytetty norminpurun kärkihanketta tukevia asioita.

Normien purkamisessa keskeistä on kansalaisten arjen ja yritysten toiminnan helpottaminen sekä kilpailukyvyn parantaminen. Tähän pyritään muun muassa viranomaistyötä tehostamalla ja hallinnollista taakkaa keventämällä.

Viime syksyn aikana on muun muassa vapautettu kauppojen aukioloajat. Niin ikään kaavoitukseen liittyvää hallinnollisten menettelyjen määrää on kevennetty ja kaavoitusprosessia yksinkertaistettu.

Eri ministeriöissä on käynnissä useita säädösten sujuvammaksi muuttamiseen tähtääviä hankkeita. Pääpaino säädösmuutoksissa ja kokonaisuudistuksissa on vuosina 2016-2017.

Kooste eri ministeriöiden norminpurkutoimista viime vuonna on luettavissa tästä (.pdf-tiedosto).

Kommentit