Nordea maalaa talouden lähitulevaisuuden synkin sävyin

Nordean keskiviikkona julkistettu talousennuste maalaa lähitulevaisuuden synkin värein. Ainoat valopilkut ovat matalla pysyvät korot ja maltillinen inflaatio.

Nordean mukaan Suomen talouden elpyminen karkaa jälleen kerran kauemmaksi. Niinpä pankki on alentanut kautta linjan vuosien 2013 – 2015 kasvuennustettaan.

Tänä vuonna bruttokansantuote supistuu yhden prosentin, kun syksyn ennusteessa povattiin vain puolen prosentin supistumista.

Ensi vuoden kasvuennustetta on alennettu 0,8 prosenttiin syksyn 1,5 prosentista. Vuodelle 2005 Nordea ennustaa kahden prosentin kasvua (2,3 %).

Kokonaiskysyntä supistuu tänä vuonna edellisvuoden tapaan, kun vienti ja investoinnit vähenevät ja yksityinen kulutus polkee paikallaan.

Ensi vuosi on vain vähän parempi: vienti ja yksityinen kulutus yltävät vaatimattomaan nousuun, mutta investoinnit vähenevät edelleen. Vasta vuonna 2015 kaikkien kysyntäerien arvioidaan nousevan.

Erityisenä murheena on se, että viennin piristyminen näyttää nyt siirtyvän pitkälle ensi vuoden puolelle. Suomen tärkeimpien kauppakumppaneiden tuonti lisääntynyt joko hyvin vaatimattomasti (esimerkiksi Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Venäjä) tai jopa vähentynyt lisää (Ruotsi ja Saksa).

Työttömyydestä liian kaunis kuva

Neljän viimeisimmän vuosineljänneksen aikana Suomen kokonaistuotanto on supistunut pari prosenttia vuotta aikaisemmasta, mikä on heikentänyt työllisyyttä. Sen sijaan työttömyys on lisääntynyt yllättävän vähän.

Vain hieman päälle kahdeksan prosentin työttömyysaste antaa kuitenkin liian kauniin kuvan tilanteesta. Osa työttömistä näet jättäytyy kokonaan työvoiman ulkopuolelle. Hallituksen ponnisteluille kutistaa julkisen talouden kestävyysvajetta tämä on huono uutinen.

Yksityinen kulutus lisääntyy lähivuosina selvästi tavanomaista hitaammin, kun useat seikat jarruttavat koti-talouksien ostovoiman kehitystä. Työllisyys heikkenee aiemmin arvioitua enemmän, ansiotaso ja eläkkeet kohoavat selvästi viime vuosia vähemmän ja verotus kiristyy, kun runsaat 150 kuntaa korottaa veroäyriään ja veroja korotetaan valikoidusti.

Kotitalouksien varovaisuus näkyy selvästi vähäisempänä halukkuutena ottaa lainaa, heikompana kestävien kulutustavaroiden kysyntänä sekä asuntokauppojen määrien pudotuksena.

Kotitaloudet nostivat tammi-syyskuussa uusia asuntolainoja viidenneksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samaan aikaan asuntokauppojen lukumäärä väheni vajaat 15 prosenttia.

Asuntojen rakennusluvat pohjalukemissa

Asuntokaupan jäähtyminen on saanut rakennuttajat varuilleen, ja rakennusluvat vähenivät tammi-syys-kuussa 30 prosenttia vuotta aikaisemmasta ja olivat syyskuussa lähellä finanssikriisin jälkeisiä vuoden 2009 pohjalukemia.

Myös perinteisten kone- ja laiteinvestointien sekä liike- ja toimitilarakentamisen näkymät ovat vaisut. Tehdasteollisuuden kapasiteetin käyttöaste on tavanomaista matalampi, eivätkä uudet tilaukset vieläkään näytä piristymisen merkkejä.

Talouden taantuma, vapaa tuotantokapasiteetti, työllisyyden heikkeneminen, tuottajahintojen aleneminen sekä tukku- ja asuntohintojen vakautuminen jarruttavat kuluttajahintojen nousun tänä vuonna 1,5 prosenttiin.

Heikon talouskehityksen vuoksi hintojen nousupaineet pysyvät vuoteen 2015 ulottuvalla ennustejaksolla vaimeina, joten hintaennusteita on korjattu alaspäin.

Nordea arvioi kuluttajahintojen kohoavan 1,5 prosenttia ensi vuonna ja 1,6 prosenttia vuonna 2015.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt