PAU ilmoitti tänään uusista tukilakoista. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Neuvottelut jumissa – lakko uhkaa Postia

Neuvottelutilanne Paltan ja PAU:n välillä on lukkiutunut.

Posti ja logistiikka-alan unioni PAU:n mukaan Posti tavoittelee palkka- ja työehtojen romuttamista. Postin mukaan jakelu tarvitsee joustavammat työehdot laadun ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut päättyivät eilen ja niitä jatketaan torstaina kello 10. PAU:n hallitus kokoontuu keskiviikkona käsittelemään neuvottelutilannetta ja tekemään työtaistelupäätökset neuvottelujen vauhdittamiseksi sekä pakettilajittelijoiden tilanteen takia. Työtaisteluista tiedotetaan ensi viikolla.

Neuvottelutilanne on jumissa. PAU:n mukaan työnantajan pääneuvottelutavoite on, että ”korvataan nykyiset Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen määräykset kokonaisuudessaan soveltuvin osin jakelua koskevaa työehtosopimusta vastaavilla määräyksillä”.

– Työehtojen heikennys mitä Posti yrittää toteuttaa pakettilajittelijoille liikkeenluovutuksen kautta, yritetään toteuttaa muiden postilaisten osalta työehtosopimusneuvottelujen kautta, PAU sanoo.

Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen jakelua koskeva työehtosopimus on PAU:n mukaan määräystensä osalta selkeästi heikompi kuin PAU:n viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus.

Henkilökohtaiset palkat eli ilmeisesti nykyiset kuukausi- ja tuntipalkat sekä sovitut palkanosat työnantaja olisi valmis säilyttämään sopimuskauden ajan (1-2 vuotta), jonka jälkeen myös nämä palkat laskisivat jakelua koskevan työehtosopimuksen mukaisiksi.

– Palkkoihin liittyvistä kirjauksista heikkenisi siis heti muun muassa haittatyökorvaukset (iltalisä, yötyölisä, lauantaityökorvaus), osa-aikaisten lisätyökorvaus, hälytysraha ja arkipyhäkorvaus. Vuosilomalakia pidemmät vuosilomat sekä joustovapaajärjestelmä (myös työajanlyhennys) poistuisi, samoin nykyisenlaajuiset työterveyshuoltopalvelut. Työaika pitenisi keskimäärin 8 tuntiin päivä ja työajanpidennystä ei kompensoitaisi pekkasjärjestelmällä, PAU sanoo.

Työnantaja on kertonut hakevansa neuvottelutavoitteillaan myös joustavuutta.

– Joustavuutta heidän mukaansa toisi esimerkiksi jakelua koskevan työehtosopimuksen työaikamääräykset, jotka työnantajan mukaan mahdollistavat jaksotyön käytön. Työnantaja haluaisi käyttöön siis työaikajärjestelmän, jossa ei tarvitsisi etukäteen ilmoittaa työajan päättymisajankohtaa. Muina joustavuuselementteinä on mainittu laajemmat työssäkäyntialueet ja laajemmat paikallisen sopimisen mahdollisuudet, jotka jakelun työehtosopimus heidän mukaansa mahdollistaisi.

Työnantajan mukaan joustavuutta tarvitaan

Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarton mukaan Postin toiminnan joustavuuden lisääminen on Paltan ykköstavoitteena meneillään olevissa tes-neuvotteluissa PAU:n kanssa.

Aarton mukaan Postin haasteena on, että sen jakelutoiminnassa noudatettava PAU:n työehtosopimus on liian jäykkä nykyiseen tilanteeseen, jossa Posti toimii markkinaehtoisesti kovassa kilpailussa ja Postin asiakkaat odottavat entistä enemmän joustavampia palveluita.

– Työehtojen joustavuutta lisäämällä voidaan parantaa toiminnan laatua ja asiakastyytyväisyyttä sekä mahdollistetaan Postin pärjääminen tulevaisuudessa, hän sanoo.

Aarton mukaan asiakkaiden kaipaamaa joustavuutta on muuan muassa se, että myös Posti voi jakaa kirjeitä ja aikakausilehtiä aamun sanomalehtien jakelun yhteydessä. Tätä kirjeiden aamujakelua tekevät jo kaikki muut 16 jakeluyhtiötä, mutta Posti ei voi sitä tehdä, koska PAU:n kanssa tehty erillinen sopimus estää sen.

Palta on ilmoittanut, että jakelun yhdistämisen kieltoa koskevaa sopimusta ei enää jatketa.

– Olemme saaneet paljon palautetta lähettäjäasiakkailta, Medialiitolta, kuluttajilta ja päättäjiltä siitä, miksi kirjeiden ja aikakauslehtien jakelua ei voida yhdistää sanomalehtien varhaisjakelun yhteyteen kuten kilpailijamme tekevät. Asiakkaille tämä muutos olisi myönteinen. Muutoksen myötä asiakkaat voisivat saada esimerkiksi Talouselämän ja Suomen Kuvalehden jo aamukahvipöytään, sanoo postipalveluista vastaava johtaja Yrjö Eskola Postista.

Joustavuutta haetaan myös työvuorosuunnitteluun, jossa työvuorot nyt lyödään lukkoon 5-6 viikkoa etukäteen ja muutosten tekeminen on vaikeaa. Postin haasteena on se, että asiakkaiden tarpeet muuttuvat päivissä ja nopeimmillaan jopa tunneissa.

– Haluamme vastata asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin päivä- ja viikkotasolla sekä ruuhka- ja sesonkihuippuina. Joustavampi työvuorosuunnittelu auttaisi vastaamaan näihin tarpeisiin, sanoo Eskola.

Myös paikallista sopimista halutaan lisätä.

Aarto on huolissaan tilanteen kärjistymisestä.

– Posti on postimäärän rajun vähentymisen takia hyvin haastavassa tilanteessa ja seuraavina vuosina kirjemäärän lasku kiihtyy entisestään. Työtaistelut ovat väärä tapa ratkaista postialan työpaikkojen säilyttämistä, Aarto toteaa.

Paltan ja PAU:n välisten neuvottelujen piirissä on noin 10000 henkilöä, joista suurin osa toimii postinjakelutehtävissä.

Voimassaoleva työehtosopimus on voimassa lokakuun loppuun.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt