X
SULJE MAINOS
Kampaamoyrittäjä työssään LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Nämä ovat suurimmat uhat bisneksille Suomessa

Lähes kolmasosa on harkinnut yritystoiminnan lopettamista korona-aikana.

Peräti 29 prosenttia suomalaisista yrittäjistä on harkinnut yritystoiminnan lopettamista koronapandemian aikana, käy ilmi Suomen Yrittäjäturvan teettämästä tutkimuksesta.

Koronapandemian pitkittymisen lisäksi yrittäjät pitävät suurimpina uhkina yritystoiminnalle pitkäaikaista työkyvyn menetystä, liiallista byrokratiaa sekä päälle iskevää lamaa.

Tutkimukseen vastanneista kuusi prosenttia on vakavissaan harkinnut lopettamista korona-aikana, minkä lisäksi 23 prosenttia myöntää ajatuksen vähintäänkin käyneen mielessä.

Yrityksen siirtämistä pois Suomesta on viimeisen reilun vuoden aikana puolestaan harkinnut vakavasti niin ikään kuusi prosenttia ja jossain määrin kymmenen prosenttia vastaajista.

Tästä huolimatta vain viisi prosenttia vastaajista kertoo ottaneensa aiempaa enemmän tai kattavampia vakuutuksia yritykselleen pandemian aikana. Yhdeksän prosenttia on sitä vastoin vähentänyt ottamiensa vakuutusten määrää tai arvoa, ja loput eivät ole tehneet muutoksia vakuutusrintamalla.

Suurin uhka yritykselle työkyvyn menetys

Koronapandemialla on ollut viime vuoden keväästä asti kauaskantoisia vaikutuksia Suomen yrityselämään mutta yllättäen yrittäjät kokevat sen (39 %) vasta toiseksi suurimmaksi uhaksi liiketoiminnalle.

Yrittäjiä huolettaa ylivoimaisesti eniten työkyvyn menetys, esimerkiksi pitkäaikainen sairastuminen (58 %). Näiden jälkeen suurimpina uhkina pidetään liiallista byrokratiaa Suomessa sekä mahdollisesti päälle iskevää lamaa (kumpikin 35 %).

– Yrittäjien pelko on aiheellista. ETK:n mukaan Suomessa on noin 200 000 YEL-vakuutettua yrittäjää, joista joka kolmannen YEL-vakuutus on lähellä minimitasoa. Työkyvyn menettäminen johtaisi monella väistämättä taloudelliseen ahdinkoon. Valtavaa osaa Suomen yrittäjistä palvelisi aiempaa selkeämpi tieto siitä, kuinka riittävä hänen vakuutustilanteensa tosiasiallisesti on ja millä tavoin henkilöturvaa voi ja kannattaa parantaa, Suomen Yrittäjäturvan toimitusjohtaja Teemu Lillrank sanoo.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa sekä kumppanin paneelissa 17.-28.4.2021. Kohderyhmänä olivat yrittäjät ja otos kohdennettiin M3 Panelin taustatietojen mukaisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 400.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt