Nämä kolme maata saavat maailmantalouden rämpimään

Maailmantalouden kasvunäkymissä ei ole nähtävissä voimakasta kohenemista lähivuosina, arvioi Suomen Pankki.

Maailmantalouden kasvu pysyy Suomen Pankin ennusteen mukaan pitkän ajan keskiarvoa alhaisempana. Syynä tähän on aiemmin maailmantalouden kasvun veturina toimineiden nousevien talouksien hyytyminen.

Brasilia ja Venäjä ovat ajautuneet syvään taantumaan. Kiinan talouskasvu hidastuu entisestään. Suurista nousevista talouksista (BRICS-maat) ainoastaan Intia pysyy kasvun uralla.

Suomen Pankki ennustaa maailmantalouden kasvavan 2,8 prosenttia vuonna 2016. Vuosille 2017–2018 Suomen Pankki ennustaa 3,2 prosentin kasvua.

Nousevien talouksien ongelmia selittää ennen kaikkea öljyn hinnan romahdus.

Suomen Pankki ennustaa Venäjän luisuvan yhä syvemmälle lamaan. Öljyn hinnan pysyessä alhaalla Venäjän talouden odotetaan supistuvan kolmella prosentilla tänä vuonna. Ensi vuonna kasvua ei ole lainkaan. Ennusteen mukaan öljyn hinnan loiva nousu kääntää Venäjän talouden kasvuun vuonna 2018.

Kiinan kasvuksi odotetaan kuutta prosenttia vuosiksi 2016–2017, jonka jälkeen kasvu hidastuu viiteen prosenttiin vuonna 2018. Aiempiin 10 prosentin kasvulukuihin nähden kasvun hyytyminen on merkittävää. Suomen Pankki ei kuitenkaan pidä hyytymistä pelkästään negatiivisena asiana. Hyytyminen tarkoittaa myös kasvumallin muuttumista ja painottumista investointien ja raskaan teollisuuden sijaan palvelusektoriin ja kotimaiseen kulutukseen.

Yhdysvaltoja ja EU22-aluetta koskevat ennusteet ovat aiempaa maltillisempia, mutta kasvu on niissä edelleen yli alueiden arvioidun potentiaalisen kasvuvauhdin.

Yhdysvaltojen talouden odotetaan kasvavan runsaat kaksi prosenttia lähivuosina. Kasvun kantavana voimana on yksityinen kulutus, jota tukee työllisyyden hyvä kehitys. Näkymiä varjostavat kansainvälisen kaupan hidastuminen, dollarin toteutuneen vahvistumisen vaikutukset vientiin sekä vaatimattomana pysyvä tuotannollisten investointien kasvu.

EU22-alueella alhainen öljyn hinta ja rahapolitiikka tukevat kasvua. Talouden sisäiset perustekijät eivät ole muuttuneet, ja ne tukevat kasvua. Kasvu on lähivuosina aiempaa enemmän kotimaisen kysynnän varassa.

Kommentit