X
SULJE MAINOS
Joe Biden. LEHTIKUVA / AFP Olivier Douliery

Näkökulma: USA:n demokraateilta jyrkkä käännös vasemmalle

Mikään muu ei olisi kelvannut puolueen aktiiveille.

Yhdysvaltain demokraattinen puolue on hyväksynyt puoluekokouksessaan uuden vaaliohjelmansa, jota sen ehdokkaiksi nousseet Joe Biden ja Kamala Harris alkavat nyt tarjota äänestäjille. Ohjelma pohjaa Bidenin ja hänelle ehdokkuuskilvan hävinneen senaattori Bernie Sandersin avustajien yhdessä laatimaan luonnokseen.

Vaaliohjelmallaan ja sitä täydentävillä Bidenin muilla vaalilupauksilla puolue ottaa aimo harppauksen kohti vasenta. Mikään muu ei olisi kelvannut sen nykyiselle aktiivijäsenistölle, joka sitten Barack Obaman kauden on siirtynyt yhä jyrkemmin kohti poliittisen kentän vasenta laitaa.

Koko ohjelman ydin on valtiollisen pakotuksen ja byrokraattisen sääntelyn lisäämisessä, veronkorotuksilla ja velalla kustannetuissa uusissa etuisuus- ja tukiohjelmissa sekä etnisten ja seksuaalisten vähemmistöjen voimauttamisessa.

Demokraatit lupaavat käyttää vaalilupauksiinsa noin 7 biljoonaa dollaria. Noin 4 biljoonaa dollaria tulisi yritysveroja korottamalla (Trumpin ajan 21 prosentiksi sijaan veroasteeksi tulisi 28 prosenttia) ja loput lisäämällä valtionvelkaa. Noin 1.3 biljoonaa dollaria menisi uuteen infrastruktuurihankkeeseen, miltei 2 biljoonaa uudistuvan energian tuottamiseen, 775 miljardia uuden valtiollisen lasten päivähoitojärjestelmän luontiin, 750 miljardia afrikkalais-amerikkalaisille opinahjoille ja saman verran terveydenhuoltoon sekä 640 miljardia valtiolliseen asuntotuotantoon.

Samalla luvataan palauttaa voimaan Obaman terveydenhuoltouudistus eli jokainen kansalainen pakotetaan taas sakkojen uhalla ostamaan itselleen yksityinen sairausvakuutus. Yksityisten vakuutuslaitosten rinnalle luodaan kuitenkin näitä halvempi, veronmaksajien rahoilla kustannettu valtiollinen vakuutusjärjestelmä, johon liittymistä rohkaistaan.

Minimipalkkaa nostetaan ja ay-liikkeen etuoikeuksia lisätään. Budjettivaroja tullaan siirtämään poliiseilta ja vankiloilta sosiaalityöntekijöille. Liittovaltion poliiseja ei enää käytetä mellakoinnin tukahduttamiseen.

Myös aseenkanto-oikeutta luvataan rajoittaa. Asetehtaat tehdään korvausvelvollisiksi myymillään aseilla tehdyistä rikoksista. Automaattiaseiden tuotanto ja myynti kielletään kokonaan ja liittovaltio ostaa yksityisiltä ihmisiltä pois näiden hallussa olevat automaattiaseet.

Demokraattien alaisuudessa Yhdysvallat palaa myös Pariisin ilmastosopimukseen – ja neuvottelee sitäkin kunnianhimoisemmat uudet globaalit päästötavoitteet. Kaikista Yhdysvaltain energialaitoksista tehdään hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä, uusista asuinrakennuksista vuoteen 2030 mennessä – ja sekä Yhdysvalloista että sen johdolla koko maailmasta vuoteen 2050 mennessä.

Trumpin muurinrakennus etelärajalla lopetetaan välittömästi. Maahanmuuttajien perheenjäsenten maahantulolle asetetut esteet poistetaan ja islamilaisista maista ja Afrikasta tulevien sekä seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien maahanmuuttoa edistetään. Maahan otettujen turvapaikanhakijoiden määrää lisätään 700 prosenttia.

Kaikkinainen syrjintä kitketään Yhdysvalloista lailla sikäli, kun se liittyy ’rotuun, etnisyyteen, kansalliseen alkuperään, kieleen, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, sukupuoli-identiteettiin tai vammaisuuteen’. Kriteeriksi tehdään subjektiivinen syrjityksi joutumisen tunne.

Uskonnonvastaiseen syrjintään sen sijaan ei luvata puuttua. Päinvastoin pakotetaan kaikki – myös uskopohjaiset toimijat – muun muassa kustantamaan työntekijöilleen abortteja ja ehkäisyvälineistöä. Lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta viedään näissä asioissa oikeus kieltäytyä omantuntonsa vastaisesta toiminnasta. Vapaasta abortista säädetään lailla.

Kaiken kaikkiaan poikkeavat melkein kaikki näistä (ja muista vastaavista) lupauksista jokseenkin radikaalisesti siitä, mitä Joe Biden on tähän asti edustanut jo 47-vuotta jatkuneella poliittisella urallaan. Mutta demokraattinen puolue on muuttunut, joten hänenkin on täytynyt mukautua.

Bidenia äänestämään aikovat voivat äänestää joko hänen keskustalaisen menneisyytensä ja maltillisen imagon pohjalta taikka demokraattien nyt hyväksytyn, varsin vasemmistolaisen ohjelman pohjalta. Joka tapauksessa he saavat kummatkin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt