Tarja Halonen. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Näkökulma: Tarja Halonen käytti Donald Trumpin metodia

Poliittiset avaukset kannattaa perustella huolellisesti.

Presidentti Tarja Halosen viimeviikkoisessa Ruotsin koronatilannetta koskevassa kommentissa on kaikuja kansallismielisestä populismista ja sukupuolten asettamisesta eriarvoiseen asemaan yhteiskunnallisessa ja poliittisessa kontekstissa.

Halonen totesi Ylen politiikkaradion Elämä ja politiikka –ohjelmassa, että ne maat, joissa naisilla on vahva asema ja joissa vielä on ollut naisjohtaja, ovat selvinneet koronavirusepidemiasta paremmin. Halonen vihjasi, että Ruotsin korkeat tautiluvut voivat johtua siitä, että maan johdossa ovat miehet.

”Kaikki ne maat, joissa naisilla on ollut hyvä tai vahva asema ja joissa on vielä ollut naisjohtaja, niin näyttää siltä, että tämä tilanne on mennyt paremmin. Jopa niin, että pohjoinen hyvinvointiyhteiskunta, joka on hyvin tasa-arvoinen, niin meidän läntinen naapurimaamme Ruotsi ei näytä pärjäävän kovin hyvin, mutta siellä onkin miehet johdossa”, hän sanoi.

Halosen kommentoinnissa on havaittavissa jonkinlaista epäjohdonmukaisuutta. Hän profiloituu tasa-arvon ja yhtenäisen kansakunnan puolestapuhujana, mutta antaa populistisia ja eriarvoistavia kommentteja. Halosen näkemys naisjohtajuuden paremmuudesta koronakriisissä on kiinnostava, mutta olisi suotavaa nähdä myös asian todentavia selvityksiä. Ruotsissa ei ole naispääministeriä, mutta naisten asema poliittisessa päätöksenteossa on vahva.

Vastaavanlaisia yksipuolisia ja ontoiksi jääneitä populistisia kommentteja on kuulunut paljon presidentinvaaleihin valmistautuvasta Yhdysvalloista, joka on ollut jo pitkään kahtiajakautunut kansa. Vaikka Yhdysvalloissa vastakkainasettelu ja kahtiajako on syntynyt eri asiakokonaisuuksista ja eri perustein, peruslogiikka on sama: harkitsemattomat poliittiset avaukset johtavat helposti vastakkainasetteluun.

Suomessa käydään aika ajoin keskustelua tarpeesta saattaa suomalainen yhteiskunta entistä yhtenäisemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi. Samalla varsinkin poliittinen eliitti kammoksuu orastavaa poliittista populismia, jonka ei katsota tarjoavan konkreettisia vaihtoehtoja ongelmiin ja joka pahimmassa tapauksessa luo poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia jakolinjoja kansan keskuuteen.

Varsinkin suomalaisen hyvinvointivaltion peruskivi SDP, josta presidentti Halonen aikoinaan ponnahti poliittiselle uralleen, on pitänyt tätä näkökulmaa vahvasti esillä.

Halosen tuoreet kommentit ovat tekopyhiä. Mikäli tavoitteena oikeasti on kansakunnan yhdistäminen ja tasa-arvon edistäminen, kommentit kannattaisi perustella huolellisesti.

Yhtenäinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta on ainakin allekirjoittaneen mielestä tavoittelemisen arvoinen asia, joka hyödyttää Suomea. Vaikka Suomella on vielä tekemistä kummankin tavoitteen saavuttamisessa, suunta on ollut jo pitkään oikea ja toivottavasti se myös sellaisena jatkuu.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt