Helsingin pörssi. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Ennätysmäärä naisia toimitusjohtajina pörssiyhtiöissä

Uudesta ennätyksestä huolimatta naistoimitusjohtajien määrä pörssiyhtiöissä on yhä pieni.

Naisten määrä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajana on noussut uuteen ennätykseensä, kun jo 11 pörssiyhtiössä toimitusjohtaja on nainen, kertoo Keskuskauppakamari.

Naisten osuus johtoryhmän jäsenistä kasvaa vauhdilla suurissa pörssiyhtiöissä, sillä 36 prosenttia tänä vuonna nimitetyistä suurten pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä oli naisia.

Naisia on eniten toimitusjohtajina kulutustavarat ja palvelut -toimialalla. Viime vuosina naisia on kuitenkin valittu toimitusjohtajiksi myös perinteisimmillä teollisuustoimialoilla.

– Tulevaisuuden kehityksen kannalta on hyvä, että naisten osuus sekä liiketoimintojen johdossa että talousjohdossa on kasvanut tasaisesti, sillä toimitusjohtajaksi edetään yleensä sitä kautta. Myös tulevaisuuden hallitusosaajat löytyvät tämän päivän toimitusjohtajista ja johtoryhmien jäsenistä, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on tällä hetkellä 24 prosenttia. Osuus on alentunut viime vuodesta yhdellä prosenttiyksiköllä, mikä johtuu siitä, että pienissä pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä putosi selvästi edellisvuoteen verrattuna.

Suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmissä sen sijaan jatkoi kasvuaan. Peräti 36 prosenttia tänä vuonna nimitetyistä suurten pörssiyhtiöiden johtoryhmien uusista jäsenistä oli naisia. Suomessa on kuitenkin edelleen 22 pörssiyhtiötä, jonka johtoryhmässä ei ole yhtään naista.

Selvästi suurin osa johtoryhmien naisjäsenistä johtaa niin sanottuja tukitoimintoja, kuten henkilöstö-, viestintä- tai lakiasioita. Jos tarkastellaan ainoastaan johtoryhmissä toimivia liiketoimintajohtajia, heistä ainoastaan yksi kahdeksasta on nainen.

Naisten osuus liiketoimintajohdossa on tänä vuonna kasvanut vahvimmin suurissa pörssiyhtiöissä, sillä joka viides suuren pörssiyhtiön liiketoimintajohtoon tänä vuonna nimetty henkilö on nainen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt