Naisia vaaditaan mukaan kutsuntoihin

Terhi Hakolan mukaan kutsuntoihin osallistuminen kasvattaisi naisten tietoutta puolustuksesta ja samalla maanpuolustustahtoa.

Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola esittää, että asevelvollisuuslakiin lisätään naisia koskeva velvollisuus osallistua kutsuntoihin ja siellä tapahtuvaan palveluskelpoisuuden tarkastukseen.

‒ Jälkimmäisen läpäisevät voisivat vapaasti päättää, hakeutuvatko naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen vai eivät, Hakola sanoo liiton tiedotteessa.

Hakolan mukaan naispuolinen väestönosa saisi kutsunnoissa enemmän tietoa Puolustusvoimista ja puolustusjärjestelmästämme, mikä kasvattaisi naisten maanpuolustustahtoa. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan viime marraskuussa tekemän kansalaistutkimuksen mukaan naisista 70 prosenttia puolustaisi Suomea sotilaallisesti kaikissa tilanteissa, kun miehistä tätä kannattaa 82 prosenttia.

‒ Uskallan väittää, että naisten puolustustahtovaje johtuu ensisijaisesti puutteellisista tiedoista. Naisilla ei ole riittäviä tietoja Puolustusvoimista ja puolustusjärjestelmästämme. Suurin osa naisista ei ole riittävän tietoinen siitä, että Suomella on monesta muusta Euroopan maasta poiketen edelleen itsenäinen ja uskottava kyky puolustaa koko valtakunnan aluetta, Hakola sanoo.

Puolustusvoimat saisi muutoksen myötä Hakolan mukaan vuosittain palvelukseensa enemmän naisia, ja lisäksi käytäntö on hänen mukaansa osoittanut asepalvelukseen hakeutuvien naisten olevan myös poikkeuksellisen motivoituneita ja osaavia.

‒ Muutama sata naista palveluksen vuosittain suorittaakin, ja kaksi kolmasosaa tästä joukosta saa tänä aikana johtamiskoulutuksen joko aliupseerikouluissa tai reserviupseerikouluissa. Tämä kertoo hyvin palvelukseen hakeutuvien naisten korkeasta palvelusmotivaatiosta ja osaamisesta, Hakola sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt