LKS 20140720 Lakikirjat ja nuija. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Naiset viihtyvät asianajotoimistoissa miehiä huonommin

Asianajajaliitto haluaa lisätä alan tietoisuutta tasa-arvosta ja ennakkoluuloista.

Asianajajaliitto julkaisi perjantaina tutkimuksen, jonka mukaan joka neljäs asianajotoimistossa työskentelevä nainen harkitsee usein alanvaihtoa. Vastanneista miehistä säännöllisiä alanvaihtoajatuksia on vain joka kymmenennellä.

Naisten alalta häviäminen näkyy liiton mukaan myös siinä, että uusista asianajajista selväti yli puolet on naisia, mutta kaikista liiton jäsenistä heitä on vain kolmasosa.

Kyselyn perusteella ylivoimaisesti tärkein syy alalta lähtemiseen on työn kuormittavuus niin miehillä kuin naisilla.

Naisten alanvaihtoajatuksiin vaikuttavat paljon myös työn ja perheen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen vaikeus, alan arvot, joita ei koeta omiksi, sekä työssä koetut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmat.

Miehillä alanvaihtosyitä ovat työn kuormittavuuden lisäksi kyllästyminen ja vaihtelun halu. Lisäksi asianajaja harkitsee alanvaihtoa sitä useammin, mitä isommassa toimistossa hän työskentelee.

Tutkimuksen mukaan tasa-arvo ei myöskään vaikuta toteutuvan kovin hyvin asianajotoimistojen osakkaiden valitsemisessa, ja naisten tasa-arvo asianajoalalla on naisten mielestä yleisestikin keskimäärin huonompi kuin miesten.

Liiton mielestä tutkimus tuo selvästi esiin, että alalla on tasa-arvoon ja tiedostamattomiin ennakkoluuloihin liittyviä kehittämiskohteita ja alan sisäinen maailma näyttäytyy miehille ja naisille varsin erilaisena. Miesten mielestä esimerkiksi etenemismahdollisuudet ovat alalla varsin hyvät, mutta naisten mielestä huonommat.

Lisäksinaisia kannustetaan aktiivisesti perhevapaille, mutta miehiä ei.

Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola lupaa ryhtyä toimiin, jotta konservatismi saadaan kuriin.

– Haluamme ehdottomasti lisätä asianajotoimistojen tietoisuutta paitsi tasa-arvosta myös alalla työskentelevien tiedostamattomista ennakkoluuloista, joilla saattaa olla vaikutusta esimerkiksi naisten uralla etenemiseen ja osakkuuteen.

Tarkoitus on hänen mukaansa luoda uusia toimintamalleja ja käytäntöjä, jotta asianajoala säilyy houkuttelevana myös tuleville sukupolville.

– Tämän vuoden teemamme on vastuullisuus ja haluamme toteuttaa sitä aktiivisesti joka tasolla, Ruohola painottaa tiedotteessa.

Tutkimus julkaistiin perjantaina Asianajajapäivässä. Tutkimuksen teetti Asianajajaliitto viime vuonna.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt