Aikuisista pari- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 77 prosenttia oli naisia. LEHTIKUVA / MARJA AIRIO

Naiset kokevat läheisten väkivaltaa miehiä useammin

Neljäsosa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta on vanhempien lapsiinsa kohdistamaa.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna uhrien määrä viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa kasvoi seitsemän prosenttia 10 600:een.

Aikuisia toistuvan väkivallan uhreja oli 1 500, joista yli 90 prosenttia oli naisia.

Ilmoitetusta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta noin 38 prosenttia oli avio- ja avopuolisoiden välistä. Pelkästään aikuisiin kohdistuneesta väkivallasta puolet oli avio- tai avopuolisoiden välistä. Aikuisista uhreista noin 77 prosenttia oli naisia.

Kaikista epäillyistä yli 78 prosenttia oli miehiä.

Alle kuudesosa kaikesta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta tapahtui entisten avio- tai avopuolisoiden välillä.

Kaikista uhreista alaikäisiä oli lähes 25 prosenttia. Vanhempien lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa tuli tietoon 2 600 tapausta, mikä oli yli 24 prosenttia kaikesta tietoon tulleesta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt