Euroja kukkarossa. LEHTIKUVA/MATTI BJÖRKMAN

Naiset hoitavat talouttaan miehiä paremmin

Muuttotappiosta kärsivässä Kainuussa, Lapissa ja Kymenlaaksossa ylivelkaantuminen on muuta maata nopeampaa.

Intrumin tuore naisten taloudellista tilaa käsittelevä analyysi paljastaa, että vaikka koronapandemian keskellä naiset ovat kärsineet miehiä enemmän, ovat he siitä huolimatta hoitaneet miehiä paremmin talouttaan.

Naisten rahankäytön huolellisuus näkyy kaikissa ikäryhmissä ja maakunnissa. Nopeammin ylivelkaantuvia maakuntia, kuten Kymenlaaksoa, Lappia ja Kainuuta, yhdistää maksuhäiriöiden lisäksi negatiivinen muuttoliikenne ja naisten vähäinen osuus väestöstä.

Naisten rahankäytön huolellisuus näkyy velkamäärissä. Samaan aikaan kun koronapandemia on laskenut naisten maksukykyä (6 %) miehiä enemmän (4 %), hoitavat naiset laskunsa miehiä tunnollisemmin. Vuonna 2020 rekisteröityjen perintätapauksia oli naisista 43 prosenttia, miehillä 57 prosenttia).

Naisilla on myös vähemmän velkaa perinnässä (naiset 38 %, miehet 62 %). Lisäksi yksittäisen velan suuruus on naisilla miehiä pienempi ja naiset maksavat velkansa suhteellisesti miehiä paremmin.

Suurimmat erot sukupuolten välillä ovat ikäihmisissä, joissa miesten osuus perintätapauksista on 60 prosenttia ja naisten 40 prosenttia. Nuorilla aikuisilla perintätapausten määrät ovat puolestaan vähentyneet eniten.

– Koronapandemia on osunut erityisesti matkailu- ja palvelualoille ja näillä aloilla myös työskentelee runsaasti naisia. Heikentyneestä maksukyvystään huolimatta naiset näyttävät tulosten perusteella huolehtivan raha-asioistaan keskimäärin miehiä paremmin, toteaa Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Tuloksia naisten ja miesten sekä eri ikäryhmien välillä voi hänen mukaansa selittää osin myös se, että perinteisesti miehet ovat ottaneet isompia velkoja nimiinsä, kuten esimerkiksi autolainoja ja niihin liittyviä vakuutuksia.

– Nuorten laskeneita perintätapausten määriä selittää se, että nuorille ei ole ehtinyt kertyä paljoa velkaa ja heidän kulutuksensa myös joustaa enemmän kuin vanhempien ikäluokkien, toteaa Iskala.

Taloudellinen toimeliaisuus on koronapandemian vuoksi laskenut niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa ja kuluttajien taloudellista tilannetta helpottaakseen osa velkojista on myöntänyt velallisille tavanomaista pidempiä maksuaikoja. Molemmat ovat vaikuttaneet perintätapausten määrän vähenemiseen Suomessa.

Tuloksia tarkastellessa esiin nousee kuitenkin muutama maakunta, joiden tilanteet poikkeavat muusta Suomesta. Lapissa ja Kainuussa perintätapausten määrät ovat nousseet sekä miehillä ja naisilla, Kymenlaaksossa määrät ovat nousseet vain miehillä. Näillä alueilla taloudellisen tilanteen muutos on ollut muuta Suomea voimakkaampi.

– Naistenpäivän kunniaksi vertailimme naisten ja miesten maksukykyä kyseisissä maakunnissa. Näitä maakuntia yhdistää maksuvaikeuksien lisääntymisen lisäksi negatiivinen muuttoliikenne ja huomattavasti miehiä pienempi naisten osuus. Esimerkiksi Yle uutisoi jokin aika sitten, että Kainuussa suurin muuttoliike pois on ollut synnytysikäisillä naisilla, Iskala tiivistää.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt