X
SULJE MAINOS
Oppilaita peruskoulun ala-asteella Helsingissä. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Naiset enemmistönä perusasteen jälkeisessä koulutuksessa

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä oli viime vuonna yli 1,3 miljoonaa.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli viime vuonna 1,35 miljoonaa, kertoo Tilastokeskus.

Opiskelijamäärä kasvoi lukio-, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa ja väheni peruskouluopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Vuonna 2020 uusia opiskelijoita oli 301 100, mikä on 3,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Aloittaneiden määrä laski yhden prosentin perusopetuksessa, muilla koulutussektoreilla määrä kasvoi: lukiokoulutuksessa 0,1 prosenttia, ammatillisessa koulutuksessa prosentin, ammattikorkeakoulutuksessa 16 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 13 prosenttia.

Viime vuonna tutkinnon suorittaneita oli 219 800, mikä on 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Perusopetuksessa sekä lukio-, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa suoritettiin tutkintoja edellisvuotista enemmän, ammatillisessa koulutuksessa edellisvuotta vähemmän.

Uusista opiskelijoista naisia oli 54 prosenttia ja tutkinnon suorittaneista 55 prosenttia. Kaikista opiskelijoista naisia oli 51 prosenttia. Naiset olivat enemmistönä uusissa opiskelijoissa, opiskelijoissa ja tutkinnon suorittaneissa kaikilla perusasteen jälkeisillä koulutussektoreilla.

Ylioppilastutkinnon suorittaneista naisia oli 59 prosenttia ja ammatillisen tutkinnon suorittaneista 55 prosenttia. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista naisia oli 52 prosenttia, ammattitutkinnon suorittaneista 61 prosenttia ja erikoisammattitutkinnon suorittaneista 59 prosenttia.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli naisia 59 prosenttia ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 70 prosenttia. Yliopistojen peruskoulutuksen suorittaneista naisten osuus oli 59 prosenttia ja yliopistojen jatkokoulutuksen suorittaneista 53 prosenttia.

Joka kymmenes opiskelija vieraskielinen

Viime vuonna kaikkiaan kymmenen prosenttia opiskelijoista oli vieraskielisiä. Vieraskielisellä opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Perusasteen koulutuksessa vieraskielisiä oppilaita ja opiskelijoita oli 55 700 ja perusasteen jälkeisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa 82 200.

Perusasteen koulutuksessa vieraskielisiä opiskelijoita oli viisi prosenttia, lukiokoulutuksessa seitsemän prosenttia, ammatillisessa koulutuksessa 14 prosenttia ja ammattikorkea- sekä yliopistokoulutuksessa molemmissa kymmenen prosenttia.

Perusasteen koulutuksessa oli viime vuonna 30 500 ja perusasteen jälkeisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa 52 600 ulkomaalaista opiskelijaa. Ulkomaalaisella opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kansalaisuus on muu kuin Suomi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt