Osakesäästötilille on voinut tehdä talletuksia 1.1.2020 alkaen. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Naiset avanneet miehiä vähemmän osakesäästötilejä

Danske Bankissa osakesäästötilin avanneista lähes 80 prosenttia on miehiä ja reilu 20 prosenttia naisia.

Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipellon mukaan naisten matala edustus osakesäästötilissä on yllätys, sillä naisten sijoitusaktiivisuus on muuten suurempi.

Miehet ovat toistaiseksi olleet huomattavasti aktiivisempia osakesäästötilin avaamisessa kuin naiset. Danske Bankissa osakesäästötilin avanneista toistaiseksi lähes 80 prosenttia on miehiä. Naisten osuus jää siis reiluun 20 prosenttiin.

Ero on suuri, kun sitä verrataan arvo-osuustileihin, sillä arvo-osuustileiltä osakkeisiin sijoittavista Danske Bankin asiakkaista 43 prosenttia on naisia ja 57 prosenttia miehiä.

Yleisimmin osakesäästötilin avaaja on 30-54-vuotias mies

– Naisten kiinnostus sijoittamista kohtaan on ollut kasvussa, mutta osakesäästötilin alkutaival näyttäisi vahvistavan vanhaa käsitystä osakesijoituksista miesten lajina. Naiset sijoittavat enemmän rahastoihin, mutta osakesäästötili on hyvä mahdollisuus laajentaa sijoituksia myös osakkeisiin, Kaisa Kivipelto toteaa tiedotteessa.

Danske Bankin asiakkaissa sijoittaminen on lähes yhtä yleistä miehillä ja naisille, kun huomioon otetaan osakkeiden lisäksi rahastot. Osakkeisiin tai rahastoihin sijoittaa 30 prosenttia kaikista naisasiakkaista ja 29 prosenttia kaikista miesasiakkaista.

Naisten ja miesten sijoittaminen eroaa Danske Bankin tilastojen mukaan aktiivisuuden osalta, sillä miehet tekevät kauppoja keskimäärin lähes kaksi kertaa niin paljon kuin naiset.

– Naisten vahvuutena sijoittajina on se, että tutkimusten mukaan he pysyvät miehiä useammin omassa sijoitussuunnitelmassaan eivätkä ole yhtä alttiita ulkoisille vaikutuksille tai ajatusharhoille. Naisten tyypillinen sijoitusstrategia sopisi hyvin myös osakesäästötilille, etenkin jos se sisältää aktiivista kaupankäyntiä ja osinkojen uudelleensijoittamisen, Kivipelto kertoo.

Alaikäisen nimissä tällä hetkellä avatuista osakesäästötileistä on reilut kaksi prosenttia Danske Bankissa avatuissa osakesäästötileistä. Yhteensä Danske Bankissa on avattu tuhansia osakesäästötilejä.

– Osakesäästötili sopii hyvin pitkäaikaiseen sijoittamiseen, jolloin se voi olla hyvä väline myös lapselle sijoittamiseen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt