Naiset arvostavat vapaaehtoista maanpuolustustyötä enemmän kuin miehet

Reserviläisliiton tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin näkemyksiä Suomen maanpuolustuksen vahvuuksista.

Naiset nostavat vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen miehiä selvemmin yhdeksi puolustuksen kulmakivistä, selviää Reserviläisliiton tuoreesta tutkimuksesta.

Naisista 8,9 prosenttia ja miehistä 4,2 prosenttia piti vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja -koulutusta tärkeänä maanpuolustustyössä.

Sekä miesten (66,5 prosenttia) että naisten (63,7 prosenttia) mielestä ylivoimaisesti tärkein vahvuus on yleinen asevelvollisuus.

Reserviläisliiton tunnettuusseuranta 2016 -tutkimuksessa kartoitettiin eri maanpuolustusliittojen (Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustuskiltojen liitto, Naisten valmiusliitto ja Maanpuolustusnaisten liitto) tunnettuutta.

Lisäksi selvitettiin näkemyksiä Suomen maanpuolustuksen vahvuuksista ja pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittämisestä

Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin muun muassa Suomen maanpuolustuksen vahvuuksista.

Osallistujia pyydettiin valitsemaan seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä vahvuutta Suomen puolustuksessa:

1. Yleinen asevelvollisuus 65,2 prosenttia (326)

2. Suomalaisten vahva maanpuolustustahto 42,6 prosenttia (213)

3. Sotilaallinen yhteistyö muiden valtioiden kanssa 30,2 prosenttia (151)

4. Liittoutumattomuus 27,2 prosenttia (136)

5. Reserviläisten suuri määrä 15,4 prosenttia (77)

6. Vapaaehtoinen maanpuolustusyhteistyö ja -koulutus 6,4 prosenttia (32)

Tutkimuksen tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla helmikuussa 2016. Kokonaisvastaajamäärä tutkimuksessa oli 506 henkilöä. Tulosten virhemarginaali 4,4 prosenttiyksikköä.

Kommentit