Naiselta vaaditaan työelämässä enemmän kuin mieheltä

Naisen on oltava jämäkkä ja äänekäs päästäkseen vaikuttamaan ja saadakseen parempaa palkkaa. Asemasta riippumatta sukupuoli vaikuttaa kohteluun.

Tätä mieltä on noin kolmannes naisista, jotka vastasivat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tasa-arvokyselyyn.

Yli kolmannes vastaajista (35 %) oli sitä mieltä, että naiseus haittaa myös uralla etenemistä. Palkkaukseen sukupuolella on hieman vähemmän vaikutusta. Noin neljännes vastaajista (26 %) ilmoitti tienaavansa vähemmän kuin mieskollegansa. Puolet vastaajista ei tiennyt kollegansa palkkaa.

Epätasa-arvoa naiset kokevat monella tavalla. Usean vastaajan mielestä pärjätäkseen työelämässä naisen pitää olla ahkera, mutta myös paljon pätevämpi kuin mies. Monesti miehelle etenemiseen riittää se, että on hyvä tyyppi.

Moni kyselyyn osallistunut nainen viittaa myös hyväveli-verkoston olemassaoloon. Varsinkin miesvaltaisissa työpaikoissa naiset jätetään helposti saunailtojen ja messumatkojen ulkopuolelle. Tällöin nainen ei saa tarvitsemaansa tietoa, eikä pääse osallistumaan päätöksentekoon.

Miesvaltaisessa organisaatiossa nainen saa helposti sihteerin roolin, vaikka olisi samassa asemassa miesten kanssa.

Toisaalta erot työpaikkojen välillä ovat suuria. Yli 60 prosenttia vastaajista kokee, että heitä kohdellaan tasa-arvoisesti. Moni vastaaja kommentoi, että tasa-arvo on naisesta itsestä kiinni. Jotkut vastaajat kehuivat omia työnantajayrityksiään tasa-arvoa edistävistä toimista.

Lisäksi vastauksista heijastuu, että nuoren sukupolven tai vahvojen naisten astuminen johtoon näyttäisi lisäävän tasa-arvoa.

Tasa-arvokysely lähetettiin maaliskuun toisella viikolla noin 4 000 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n naisjäsenelle. Heistä 550 vastasi kyselyyn.

Kommentit