Kirjoittajan mielestä keväisillä Euroopan unionin parlamentin vaaleilla on iso merkitys tulevaan kehitykseen. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Antti Palola: Näin voimme jatkossakin olla kärkimaa

Monessa valtiossa demokratian perusarvoja koetellaan ennennäkemättömällä tavalla.

Ongelma on globaali ja jopa kotikentällämme Euroopassa moni valtio on hylkäämässä aidon demokratian ajatuksen. Tämä näkyy uhkana vapaata mediaa ja vaaleja sekä riippumatonta oikeuslaitosta kohtaan.

On erittäin valitettavaa, että Euroopan unionissa useat maat Puolan ja Unkarin johdolla ovat hylänneet oikeusvaltioperiaatteen ja rajoittaneet sananvapautta. Voi vain pohtia, ovatko näiden maiden poliittiset johtajat todella hylänneet eurooppalaiset liberaalidemokraattiset arvot vai onko kyse jostain lyhytnäköisestä, lähinnä oman edun tavoitteluun liittyvästä populismista.

Niin tai näin, usein monimutkaisiin asioihin halutaan tarjota yksinkertainen ratkaisu. Kansainvälisellä ay-liikkeellä on monimutkaistuvassa maailmassa tärkeä ja selkeä rooli toimia kansainvälisenä ja kansallisena rauhan ja demokraattisen päätöksenteon lähettiläänä. Meidän on tiedostettava, että globaali kehitys vaikuttaa myös Suomen poliittiseen keskusteluun ja mielipiteisiimme yhteiskunnasta.

Kuluneen viikon aikana yli tuhat ammattiyhdistysliikkeen edustajaa eri puolilta maailmaa kokoontui Kööpenhaminaan keskustelemaan demokratian ongelmista, työntekijöitä ja kansalaisia koskevista asioista ja jakamaan kokemuksia erilaisista yhteiskunnista. Keskusteluissa nousivat esille erityisesti rauha, demokratia ja oikeudet, taloudellisen vallan säätely, globaalit muutokset ja oikeudenmukaisuus sekä tasa-arvo.

Vapaan median rajoittaminen on äärimmäisen vaarallista tilanteessa, jossa valeuutiset ja erityisesti sosiaalisessa mediassa leviävät vaihtoehtoiset totuudet pääsevät aiempaa voimakkaammin ohjaamaan ihmisten mielipiteiden muodostumista. Tämän seurauksena populismi on saanut liian vahvan jalansijan monessa Euroopan maassa.

Osana kansainvälistä yhteisöä meidän on vaikutettava demokratian suotuisaan kehitykseen. On ymmärrettävä, että globaali kehitys vaikuttaa myös Suomessa käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sen myötä kansalaisten mielipiteisiin. Suomi ja suomalainen ay-liike eivät halua olla osa ongelmaa vaan osa ratkaisua.

Vanhan sanonnan mukaan kun menee kauas, näkee paremmin lähelle. Tällä kertaa riitti vajaan viikon matka Kööpenhaminaan. Matkan aikana käytyjen keskustelujen perusteella voi vain todeta, että monista haasteista huolimatta olemme Suomessa hyvin onnellisessa asemassa.

Voimme käyttää perusoikeuksiamme ja toimia ilman väkivallan vaaraa. Vaalimalla perusoikeuksia, edistämällä sopimusyhteiskuntaa ja käymällä aktiivista yhteiskuntakeskustelua voimme jatkossakin olla demokratian kärkimaana ja toimia esimerkkinä myös muille.

Kansallisilla vaaleilla ja valinnoilla on iso merkitys yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tulossa olevilla Euroopan unionin parlamentin vaaleilla on myös erittäin iso merkitys unionin tulevaan kehitykseen.

Antti Palola

Antti Palola

Antti Palola on STTK:n puheenjohtaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt