Koronavirus on iskenyt kovaa hoivakodeissa ympäri maailmaa. LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Näin virus jyräsi hoivakodin: 23 päivää, 15 kuollutta

Koronavirus levisi hoivakodissa kulovalkean tavoin.

Etenkin iäkkäisiin kovaa iskevä uusi koronavirus on aiheuttanut pahoja tartuntaryppäitä hoivakodeissa ympäri maailmaa.

Amerikkalaistutkimuksessa selvitettiin erään hoivakodin epidemiaa ja toimia sen pysäyttämiseksi. Virus kulki varotoimista huolimatta reilussa kolmessa viikossa seuratun hoivakodin läpi ja tartutti valtaosan sen asukkaista. Viruksen havaittiin levinneen tehokkaasti oireettomien levittäjien kautta.

Tutkimuksen mukaan hoivakodissa ryhdyttiin helmikuun 29. päivänä tehostettuihin toimiin koronavirusuhan vuoksi. Hoitajat selvittivät asukkaiden mahdollisia koronaoireita kahdesti päivässä. Henkilökunnan oireettomuus varmistettiin jokaisen vuoron alussa.

Yksi hoitohenkilökunnan jäsen antoi positiivisen koronatestin maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Neljä päivää myöhemmin yhdellä sairaalaan joutuneella asukkaalla havaittiin tartunta. Tämän jälkeen vierailuja hoivakotiin rajoitettiin ja kaikki asukkaiden yhteistoiminta lopetettiin. Seuraavaksi henkilökunta määrättiin käyttämään suojavarusteita oireilevien asukkaiden kanssa toimiessaan. Toimenpiteet eivät riittäneet.

Epidemia kesti 23 päivää ensimmäisen tartunnan havaitsemisesta. Lopulta 57 laitoksen 89 asukkaasta sairastui. 48 tartunnan saaneista oli testatessa oireettomia. Heistä 24 kehitti kuitenkin myöhemmin oireita. Oireiden alkamisen mediaaniaika oli neljä päivää tartunnan havaitsemisesta. 57 tartunnan saaneesta asukkaasta 11 joutui sairaalahoitoon ja 15 menehtyi.

Tutkimuksen perusteella koronavirus leviää nopeasti hoivakotiympäristössä, voi johtaa korkeaan kuolleisuuteen ja kuormittaa näin vakavasti paikallista terveydenhoitojärjestelmää.

Oireettomien ja ei vielä oireilevien tartunnan saaneiden todettiin todennäköisesti vaikuttaneen viruksen leviämiseen tällaisessa ympäristössä. Tutkimuksen tulosten perusteella oireileviin keskittyvät viruksen torjunnan strategiat olivat riittämättömiä koronaviruksen estämisessä.

Tutkijat suosittelevat, että hoivakodeissa noudatettaisiin ennakoivia toimia viruksen torjunnassa. Näihin kuuluvat vierailujen rajoittaminen, henkilökunnan maskipakko kaikkialla laitoksessa sekä henkilökunnan tarkka testaaminen. Jos ja kun virusta havaitaan, tulisi viranomaisten suosittelemia suojavarusteita käyttää kaikessa hoivatyössä riippumatta siitä, onko asukkailla oireita vai ei. Tutkijoiden mielestä tulisi myös harkita testaukseen perustuvia strategioita. Näin havaittaisiin tartunnan saaneet työntekijät sekä voitaisiin sijoittaa sairastuneet asukkaat omaan erilliseen yksikköönsä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt