Keskituloisen veroprosentti on jo nyt noin viisi prosenttiyksikköä Ruotsia korkeampi. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Näin verotus kiristyisi eri tuloluokissa ensi vuonna

Sosiaalivakuutusmaksujen nousu voi viedä palkansaajalta satoja euroja vuodessa.

Palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen nousu uhkaa kiristää verotusta yli puolella miljardilla eurolla ensi vuoden puolella.

Nykyinen hallitus ei aio kompensoida vaikutusta täysimääräisesti, päinvastoin kuin viime vaalikaudella. Kiristyvän verotuksen on pelätty heikentävän talouden kysyntää ja kuluttajien ostovoimaa.

Veronmaksajien keskusliiton arvion mukaan muutos nostaisi tuloveroprosenttia eri tulotasoilla 0,5–0,6 prosenttiyksikköä. Kuukausipalkasta korotus rokottaisi 11–55 euroa.

Laskelman mukaan 2306 euroa kuukaudessa ansaitseva menettäisi vuodessa noin 150 euroa ja 3459 euroa ansaitseva 250 euroa.

5765 euron kuukausituloilla vuosittainen menetys olisi 430 euroa ja 9224 euron palkalla 690 euroa. Summissa on huomioitu myös lomaraha vuosituloissa.

Ensi vuoden veronkorotuspaineiden tarkka vaikutus ei ole vielä selvillä, sillä hallitus on varannut 200 miljoonaa euroa pieni- ja keskituloisille koituvien välillisten verojen kompensoimiseen.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on todennut tarkkojen summien riippuvan veronkiristysten aikataulusta. Hallitus aikoo kiristää muun muassa polttoaineen, alkoholin ja tupakan verotusta.

Lintilän mukaan työttömyysvakuutusmaksujen lasku voisi osittain pehmentää sosiaalivakuutusmaksujen nousua. Työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen edustajista koostuva Työllisyysrahaston hallitus päättää asiasta elokuun lopulla.

Muutoksen vaikutus palkansaajan veroprosenttiin olisi noin 0,2 prosenttiyksikköä hieman tulotasosta riippuen.

Ensi vuodelle ennakoidut muutokset kärjistäisivät jo nyt kansainvälisesti korkeaa keskituloisten verotusta Suomessa. Vertailujen mukaan keskipalkkaisen veroprosentti on yli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin.

Keskituloisen palkansaajan ansioita verotetaan Suomessa noin viisi prosenttiyksikköä Ruotsia ankarammin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt