Näin Saksassa: Liittovaltion tieyhtiö tulee käyttöön 2021, teiden yksityistäminen torpattiin toistaiseksi

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) ehdotus valtion ja maakuntien tieverkkoyhtiön perustamisesta ei ole ainutlaatuinen. Vastaava keskustelu käytiin Saksassa viime vuonna.

Saksan liittotasavallan hallitus päätti viime vuoden joulukuussa suuresta liikenneverkkouudistuksesta, jonka myötä moottoritiet siirretään liittovaltion täysin omistamaan moottoritieyhtiöön, joka aloittaa toimintansa vuonna 2021. Yhtiön tehtäväksi tulee moottoriteiden kehittäminen ja ylläpitäminen.

Merkittävin poikkeus Saksan Bernerin ehdotukseen on se, että aiemmin osavaltioiden hallussa olleet moottoritiet siirtyvät nyt kokonaan liittovaltion omistamaan yhtiöön. Bernerin ehdotuksen mukaan taas valtion nyt omistamien teiden omistus siirtyisi yhtiöön, joka olisi 65-prosenttisesti valtion ja 35-prosenttisesti maakuntien omistama.

Ennen Saksan hallituksen päätöstä moottoritieyhtiön perustamisesta käytiin vastaava keskustelu kuin Suomessa. Samoin kuin Suomessa, liikenneinfrastruktuurin korjausvelka on Saksassa kasvanut, ja tieinvestoinnit edellyttävät enemmän rahaa.

Moottoritieyhtiön rinnalla on kehitetty tiemaksujärjestelmä, joka perustuu kaikkien autojen vuosittaisiin maksuihin ja ulkomaisten autojen vinjetteihin. Näillä maksuilla tulevan yhtiön on tarkoitus rahoittaa itsensä. Sen sijaan seurantajärjestelmiä Saksaan ei ole tulossa.

Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble (CDU) ajoi tieverkkoyhtiöön osittaista yksityistämistä, mutta ajatus ei saanut tukea hallituksen sosialidemokraateilta. Ministerit pääsivät viime marraskuussa yhteisymmärrykseen, ettei yhtiöön tule yksityisiä omistajia kuten pankkeja tai vakuutuslaitoksia.

– Valamme peruskiven viimeisten vuosikymmenten suurimmallille infrastruktuuripoliittisille uudistuksille: Infrastruktuuriyhtiön perustamisella yhdistämme tärkeimpien liikennesuonten suunnittelun, rahoituksen, rakentamisen, toiminnan ja ylläpidon keskitetysti yksiin käsiin. Tavoite: Nopeampi suunnittelu, suora rahoitus, enemmän rakentamista, liikenneministeri Alexander Dobrindt kiteytti 14. joulukuuta pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt