Menestymismahdollisuudet tuomioistuimessa ovat koulukiusaamisasioissa heikot. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Näin Ruotsissa puututaan kiusaamiseen – ”Suomen tilanne katastrofaalinen”

Tutkijoiden mielestä Suomen kouluissa on suuria puutteita viranomaisvalvonnassa.

Uppsalan yliopiston hallinto-oikeuden professori Lotta Lerwallin mukaan Ruotsissa koulun päämies voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos kiusaamisen tultua tietoon asiaa ei ole heti ryhdytty selvittämään ja tehty toimenpiteitä kiusaamisen lopettamiseksi. Myös opettajilla ja koulun rehtorilla on laissa asetettuja vastuita.

– Näitä vahingonkorvaustapauksia koulujen laiminlyönneistä onkin ollut tuomioistuimissa. Ruotsissa BEO eli lapsi- ja oppilasasiamies on elin, joka voi mennä kiusatun oppilaan puolesta oikeuteen ja nostaa vahingonkorvauskanteen, Lerwall kertoo Vaasan yliopiston tiedotteessa.

Suomessa tällaista elintä ei ole. Huoltaja joutuu itse kantelemaan koulun laiminlyönnistä kiusaamiseen liittyen aluehallintovirastoon tai ylimmille lainvalvojille, kuten eduskunnan oikeusasiamiehelle. Huoltaja voi nostaa myös vahingonkorvauskanteen, mutta menestymismahdollisuudet tuomioistuimessa ovat koulukiusaamisasioissa heikot.

Vaasan yliopiston julkisoikeuden lehtori Niina Mäntylän mukaan huoltajat eivät välttämättä uskalla käyttää näitä keinoja, jotta lapsen kohtelu koulussa ei muutu negatiivisemmaksi.

Hänen ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professorin Suvianna Hakalehdon mukaan tilanne Suomessa on koulujen viranomaisvalvonnan suhteen katastrofaalinen.

– Jos verrataan muihin Pohjoismaihin, perusopetuksen viranomaisvalvonnan puute Suomessa on hyvin erikoista, Mäntylä sanoo.

Professori Hakalehdon mukaan laissa ei ole riittävästi määritelty, kuka puuttuu kiusaamiseen, miten siihen puututaan ja missä ajassa siihen tulee puuttua.

Opetushallitus aikoo laatia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa oppilaitoksille uudet ohjeet kiusaamistilanteiden varalta vielä ennen kesää.

– Ohjeet ovat hyvä askel, mutta myös valvontaa tulisi olla, sanovat Hakalehto ja Mäntylä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt