X
SULJE MAINOS

Näin PS ja kokoomus eroavat kuntavaaleissa

Perussuomalaiset lopettaisi ”ideologisen vouhotuksen”, kokoomus hakisi taloutta vauhdittavia ratkaisuja.

Mielipidemittausten valossa perussuomalaiset on nostamassa kannatustaan reilusti viime kuntavaaleihin verrattuna.

Puolue korostaa kuntavaaliohjelmassaan maalaisjärkeä ja ”ideologisen vouhotuksen” vastustamista. Perussuomalaisten näkökulmasta kuntapolitiikka on ajautunut yhä enemmän pienten, mutta äänekkäiden eturyhmien pelikentäksi.

– Emme kannata rahan tuhlaamista sukupuolineutraaleihin liikennemerkkeihin, jatkuviin syrjinnän ja rasismin vastaisiin iskulausekampanjoihin tai keinotekoiseen sukupuolitietoisuuden korostamiseen. Suomalaisesta kulttuurista ei tule tinkiä ammattiloukkaantujien takia, perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa todetaan.

Puolueen on ennakoitu nakertavan erityisesti keskustan valta-asemaa eri puolilla maata. Tavoite on huomioitu näyttävästi vaaliohjelmassa, jossa puhutaan hyvävelijärjestelmän lopettamisesta.

Perussuomalaisten mukaan poliitikkojen, virkamiesten ja yritysten välille syntyvät epäterveet hyväveliverkostot ovat ”uhka hallinnon läpinäkyvyydelle ja verovarojen tehokkaalle käytölle”.

– Suomesta löytyy edelleen kuntia, joita yksi ja sama puolue on hallinnut yksinvallalla pahimmillaan jo yli vuosisadan. Tällaisissa kunnissa todellinen poliittinen valta on käytännössä pienen piirin käsissä ja asetelma luo erityisen otolliset olosuhteet rakenteellisen korruption syntymiselle, vaaliohjelmassa todetaan.

Ideologiaa vastustetaan myös julkisten hankintojen yhteydessä. Puolue arvioisi tapauskohtaisesti, onko kunnan mielekästä tuottaa palvelu itse vai tilata se markkinoilta. Perussuomalaiset näkee kielteisenä ilmiönä sen, että kouluruokaloissa saattaa olla Puolasta tuotuja perunoita ja kaduilla Kiinasta tuotuja kiviä.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos.

Miten puolue eroaa ohjelmaltaan kokoomuksesta? Verkkouutiset pyysi puoluesihteereitä kiteyttämään erot mahdollisimman tiiviiseen muotoon.

Puoluesihteeri Simo Grönroosin mukaan perussuomalaiset asettaa kuntapolitiikan lähtökohdaksi suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen. Hän arvostelee kokoomusta erityisryhmien etujen ajamisesta, mutta näkee samankaltaisuuksia verokysymyksissä.

– Kokoomuksen politiikassa taas korostuu enemmän ideologisia ja erityisryhmien taloudellisia etuja sisältäviä kysymyksiä, kuten maahanmuuton edistäminen kuntatasolla ja kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. Sekä perussuomalaiset että kokoomus suhtautuvat kielteisesti verojen korottamiseen, Grönroos sanoo.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.

Kunnat vaikuttavat yritysten menestymiseen

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokon mukaan kokoomus keskittyy pääasiassa ratkaisujen hakemiseen ja perussuomalaiset ongelmista puhumiseen.

– Kokoomuksen tulevaisuuskuva on positiivinen. Kokoomus korostaa kansainvälisyyttä, positiivista ihmiskäsitystä, sivistystä ja koulutusta sekä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Kokoomusta leimaa uteliaisuus uutta kohtaan sekä erilaisuuden ja yksilöiden vaaliminen, Kokko sanoo.

Kokoomus painottaa ohjelmassaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa: kunnan ei tarvitse vain seurata sivusta, miten yrityksillä menee.

– Se voi tekemisillään vaikuttaa siihen, että yritykset menestyvät. Me haluamme, että kun kunta tekee päätöksiä, aina arvioidaan päätöksen vaikutukset yrittäjille. Ja kun kunta tarjoaa palveluja, sen on kuunneltava yrityksiä: jos yritys pystyy osoittamaan, että se voi tuottaa kunnan järjestämän palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, palvelun tuotanto on avattava kilpailulle, ohjelmassa todetaan.

Selkeä ero perussuomalaisiin löytyy myös esimerkiksi ilmastopolitiikasta. Kokoomuksen ohjelmassa huomautetaan, että konkreettiset teot ilmastonmuutoksen kaltaiseen globaaliin kysymykseen tehdään usein paikallisesti kunnissa ja kaupungeissa.

– Kokoomus haluaa, että luonto säilyy puhtaana ja monimuotoisena tuleville sukupolville. Vaihdetaan lähikoulun lämmitys öljystä maalämpöön. Korvataan hiilenpoltto vähäpäästöisillä energiamuodoilla. Otetaan uusimmat ideat käyttöön jätteiden kierrättämisessä. Vähennetään liikenteen päästöjä fiksusti ja vaikuttavasti. Puhdistetaan jäte- ja hulevedet nykyistä paremmin, kokoomuksen ohjelmassa sanotaan.

LUE MYÖS:
Tämä erottaa SDP:tä ja kokoomusta kunnissa (VU 28.5.2021)

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt