Sosiaalisten kontaktien välttäminen ja muut rajoitukset alkavat näkyä tartuntaluvuissa 2–3 viikon viiveellä. LEHTIKUVA / TOMMI ANTTONEN

Sinuhe Wallinheimo: Näin päästään koronaketjun jäljille

Kirjoittajan mukaan Suomessa on jo sellaista sovellusosaamista, joka auttaa jäljittämään tartuntaa.

Pyrkimyksissä koronaepidemian hallintaan saamiseksi kontaktiketjujen jäljittäminen on ollut Suomessa ja muuallakin keskeisessä roolissa. Suomessa sitä on tehty ihmistyönä, kyselemällä ja ihmisiä kontaktoimalla, mutta saatavilla olisi valtavan paljon tehokkaampiakin toimintatapoja. Se voitaisiin tehdä olemassaolevalla teknologialla, eikä se välttämättä myöskään vaatisi mitään lainsäädäntömuutoksia. Ei ainakaan, jos se toteutetaan vapaaehtoisuuteen perustuen ja tietoturvasta tarkkaan huolehtien.

Sovelluksella tapahtuva kontaktiketjujen jäljittäminen säästäisi terveydenhuollon resursseja, jotka jo nyt ovat raskaasti kuormitetut. Digitaalisen kontaktiketjujen jäljittämisen lisäksi tarvitaan tietenkin laajaa testausta sekä altistuneiden ohjaamista kotikaranteeniin.

Sovelluksen lataamisen täytyy olla vapaaehtoista. Mahdollisimman monen tulee toisaalta ladata sovellus, jotta siitä saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Kontaktiketjujen tunnistamisesta on apua jokaiselle ihmiselle itselleen. Samalla se on teko Suomen hyväksi, kun saamme tartuntaketjut kiinni mahdollisimman nopeasti. Nopeus ja tarkkuus ovat digitaalisen toimintatavan ehdottomia etuja käsityöhön verrattuna.

Ihmisestä ei kontaktiketjun jäljittämiseksi tarvitse kerätä mitään sijaintitietoa. Kontaktiketjun jäljittämiseen riittäisi pelkästään tieto siitä, minkä muiden mobiililaitteiden läheisyydessä henkilö on ollut. Tämä voidaan toteuttaa bluetoothin avulla. Sovellukseen ja sitä kautta laitteelle tallentuvat vain merkinnät kohtaamisista. Jos käyttäjällä todetaan tartunta, tieto siitä lähtisi altistuneille, jotka kaikki tietenkin pitäisi testata. Ihmisten tietoja ei kerättäisi eikä välitettäisi yhtään enempää kuin on aivan välttämätöntä, ja kaikki tiedot poistettaisiin samalla, kun sovellus poistetaan.

Terveydenhuollon kytköksestä riippuu, tarvitaanko sovelluksen käyttöönottamiseksi uutta lainsäädäntöä. Jos tiedon ei tarvitse aktiivisesti liikkua terveydenhuollon käyttöön, mitään lainsäädäntömuutosta ei tarvita. Näin ollen sovellusta tekevät tahot voisivat laittaa sovelluksen vapaasti ladattavaksi sovelluskauppoihin. Kuitenkin voi olla väärinkäytösten välttämiseksi tarpeellista, että ainoastaan terveydenhuollon henkilöstö voi tehdä sovellukseen merkinnän tartunnasta. Lisäksi tieto tartuntaketjun henkilöistä helpottaa potentiaalisten tartunnan saaneiden kontaktointia ja täten vähentää taakkaa terveydenhuollolta.

Suomalainen yrityskenttä on jo lähtenyt ottamaan oma-aloitteisesti roolia koronakriisin ratkaisemisessa harteilleen ja alkanut rakentaa tällaista sovellusta tartuntaketjujen tunnistukseen. IT-talo Reaktor on kerännyt useiden yritysten toimijoista koostuvan huipputiimin rakentamaan ratkaisua Suomeen pro bono -pohjalta. Myös viranomaiset ovat saatu kytkettyä hankkeeseen. Kiitettävää ja kannustettavaa aktiivisuutta!

Suojaamistoimenpiteinä määrättyjen sulkutilojen hallittu purkaminen ja poikkeustilan poistumisen myötä valtioiden rajojen hallittu avaaminen edellyttää laajaa yhteensopivuutta vähintään Euroopan tasolla. Tämänhetkinen tilanne Kiinassa osoittaa, että valtion rajojen ulkopuolelta tulevat matkustajat ovat epidemian uuden aallon puhkeamisen suhteen riskitekijöitä. Sovelluksen mahdollisuuksia on otettu pohdintaan myös eri Euroopan maissa. Ratkaisujen yhteensopivuus lisää sovelluksesta saatavaa hyötyä. On tärkeää, että myös Suomi on tällaisessa yhteistyössä mukana. Emme missään tapauksessa voi jäädä sen ulkopuolelle.

Kokoomus on osaltaan mukana puolueiden välisessä tietopoliittisessa yhteistyössä, jonka puitteissa tätä teemaa on viime aikoina käsitelty hyvässä yhteishengessä. Annamme mielellämme tukemme hallitukselle, jos se tarttuu tähän mahdollisuuteen.

Lopuksi: Koronavirus on koko ihmiskunnan vihollinen. Jos haluamme, meillä on käytössämme keinot sen voittamiseen. Tehdään siis tarpeellinen ja mielellään tehokkaasti!

Sinuhe Wallinheimo

Sinuhe Wallinheimo

Sinuhe Wallinheimo on kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt